Dane firmy

Adres: ul. Lwowska 2/7, 30-548 Kraków

NIP: 675-135-66-92

REGON: 120378754

Numer konta: mBiznes mBank 69114020040000310275018904

KRS: 0000270594 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego