Emilia Kacprzyk

Emilia Kacprzyk

Trener i konsultant HR

Specjalizacja

W organizacjach polskich i zagranicznych na całym świecie wdrażała procesy HR tj. talent acquisition, Employer Branding, zarządzanie oparte na kompetencjach, programy rozwojowe, czy wskaźniki efektywności HR.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia na arenie polskiej i międzynarodowej, w języku angielskim i polskim, z umiejętności miękkich i HR, dla top i mid menadżerów, specjalistów m.in. z zakresu komunikacji i współpracy w środowisku międzynarodowym, jest wykładowcą akademickim z obszaru zarządzania biznesem i HR.

Obszary specjalizacji:

zarządzanie zespołem w środowisku wielokulturowym i wielopokoleniowym
współpraca oparta na porozumieniu i rozwiązywaniu konfliktów,
budowanie skutecznej komunikacji i zaangażowania pracowników,
zarządzanie zespołem i umiejętności liderskie
szkolenia z zakresu twardego HR tj. prawo pracy, w tym polskie, a zagraniczne prawo pracy – szkolenie dla zagranicznym menadżerów i działów HR; audyty procesów HR
szkolenia z zakresu miękkiego HR tj. skuteczne techniki rekrutacji, talent development, zarządzanie przez kompetencje, retencja pracowników, Employer Branding,

Doświadczenie

Była odpowiedzialna za tworzenie strategii HR w ponad 20 spółkach na całym świecie, gdzie m.in. prowadziła osobiście projekty zakładania nowych spółek, transfery procesów m.in. w Stanach Zjednoczonych, Emiratach Arabskich, Indiach, gdzie odpowiadała za rozpoznawanie sytuacji rynkowej od strony rynku pracy, zapoznanie się z lokalnym prawem pracy, benchmarkiem wynagrodzeń i zasadami naliczania wynagrodzeń; standardami procesów HR w danych lokalizacjach. Odpowiadała również za procesy zamykania spółek m.in. w Chinach, od strony komunikacji z pracownikami, transferu wiedzy i obowiązków. wypowiadania umów, zwolnień grupowych, naliczania odpraw.

Na co dzień współpracuje z menadżerami wszelkich szczebli wdrażając ich i umacniając w przekonaniu o wartości wrażania procesów umożliwiających wzrost efektywności organizacji dzięki zaangażowaniu pracowników. Prowadzi audyty procesów HR i jako konsultant projektuje i proponuje zmiany procesów dopasowane do organizacji i rynku. Jako certyfikowany coach ICF w pracy stosuje podejście oparte na współpracy i wsparciu rozwoju innych.

Wykształcenie