Joanna Kalawa

Joanna Kalawa

Senior Konsultant - Finanse & Transformacja

Specjalizacja

Doświadczony manager w zakresie tworzenia i zarzadzania zespołami w obszarze finansów i księgowości a także innych obszarów funkcji wsparcia.

Doświadczenie

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obszarze finansów w różnego typu organizacjach i instytucjach oraz doradztwie biznesowym i transakcyjnym.

Jest doświadczonym menedżerem w zakresie tworzenia i zarzadzania zespołami w obszarze finansów i księgowości a także innych obszarów funkcji wsparcia.

W ramach praktyki doradztwa w Deloitte zrealizowała wiele projektów w zakresie budowy i wdrożenia Centrów Usług Wspólnych, oceny i budowy funkcji wsparcia oceny oraz wyznaczania KPIs dla różnych obszarów funkcji wsparcia, budowy modeli kosztowych, budżetów, wyboru i wdrożenia systemów klasy ERP, zmian w zakresie planów kont oraz polityk rachunkowości.

W ramach praktyki doradztwa finansowego i transakcyjnego przygotowała wyceny dla potrzeb transakcyjnych oraz modele finansowe w celu pozyskania finansowania dla wielu przedsiębiorstw i instytucji z sektorów: energetycznego, finansowego, FMCG, zbrojeniowego, usługowego oraz farmaceutycznego.

Była Dyrektorem departamentów w obszarach finansów, strategii oraz nadzoru właścicielskiego jak też dyrektorem finansowym oraz CFO gdzie budowała od podstaw zespoły finansowe oraz strategiczne albo opracowywała i wdrażała niezbędne zmiany. Zarządzała zespołami od kilku do ponad 100 osobowymi.

Organizowała, prowadziła bądź uczestniczyła w projektach pozyskania finansowania w ramach sekurytyzacji aktywów, emisji akcji i obligacji oraz uzyskania kredytów inwestycyjnych i obrotowych.

Nadzorowała raportowanie finansowe spółek prywatnych oraz publicznych notowanych na giedzie papierów wartościowych.

Wdrażała rozwiązania mające na celu podniesienie efektywności zespołów funkcji wsparcia, przygotowywała studia przypadków analizy wykonalności i opłacalności wdrożenia centrów usług wspólnych oraz prowadziła projekty ich wdrożenia. Przygotowywała oraz nadzorowała przygotowywanie budżetów, długoterminowych planów finansowych oraz strategii.

Reprezentowała podmioty gospodarcze przed audytorami, urzędami, bankami, doradcami, Inwestorami oraz analitykami inwestycyjnymi.

W ramach roli Interimowych w MasterCard oraz Intive wspierała globalne zespoły finansowe w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych, optymalizacji procesu raportowania zarządczego, realizacji projektów M&A oraz bieżącej obsługi w zakresie księgowości, finansów czy kontrolingu.

Była członkiem rad nadzorczych Alior Leasing oraz Alior TFI.

Wykształcenie

Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. W ramach programów stypendialnych studiowała również w Hiszpanii na Universidade de Santiago de Compostela oraz w USA na University of Utah.
Posiada kwalifikacje oraz jest członkiem angielskiej izby biegłych rewidentów ACCA, amerykańskiego instytutu CFA oraz PMI.