Wislawa Grabarczyk Kostka

Wisława Grabarczyk-Kostka

Senior trener i konsultant, coach.

Specjalizacja

Realizuje projekty związane z systemem zarządzania kompetencjami, a w szczególności z budowaniem profili kompetencyjnych, wdrażaniem systemów ocen okresowych, diagnozą kompetencji oraz coachingi rozwijające kompetencje managerskie i eksperckie. Bada kulturę i klimat w organizacjach, projektuje programy rozwojowe dla firm w ujęciu systemowym.

Od 6 lat współprowadzi Akademię Managera w ramach współpracy z Academy of Business Ernst & Young. Od 1992 roku prowadzi szkolenia warsztatowe i wykłady dla firm oraz instytucji państwowych z zakresu szeroko pojętej psychologii biznesu i psychologii zarządzania. Chętnie odwołuje się w swojej praktyce coacha i konsultanta do Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Często występuje w roli kierownika projektu i superwizora procesów HR, pracując wg autorskiej metodologii.

Od 25 lat współpracuje z Domem Wydawniczym REBIS jako tłumacz, redaktor merytoryczny i recenzent serii psychologicznych i biznesowych.

Doświadczenie

Prowadziła projekty HR i szkoleniowe m.in. dla: OBI, Jutrzenka Colian, Imperial Tobacco, Gedia Poland, Mondi, Storck, Bayer, Honda Poland, Kompania Piwowarska, HCP, Lafarge, MSZ, Ministerstwo Finansów, NCBiR, Volkswagen, Urząd Miasta Poznania, Pamapol, BZWBK, IBM, Cargill, Grupa LOTOS.

Wykształcenie

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, potem uzyskała na UAM dyplom I stopnia specjalizacji klinicznej – jej pierwsze 10 lat kariery to praca klinicysty, psychoterapeuty. Jako trener biznesu uzyskała certyfikat Mistrza Praktyka NLP. Ukończyła podyplomowe studia Zarządzania Kadrami na WSB oraz wiele kursów z obszaru motywowania, zarządzania, coachingu, zarządzania projektami, zarządzania procesowego oraz wieloetapowe szkolenia z zakresu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej prowadzone przez trenerów EATA (European Association of Transactional Analysis), którego jest aktywnym członkiem.