Narodowy Bank Polski | Klient ProOptima
Home / Klienci / Klienci ProOptima / Narodowy Bank Polski

Stała, wieloletnia współpraca przy realizacji dedykowanych projektów rozwoju kompetencji

Stała, wieloletnia współpraca przy realizacji dedykowanych projektów rozwoju kompetencji

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest wyjątkową instytucją, która zatrudnia ekspertów i menedżerów dbających o wartość i stabilność narodowego pieniądza.

Narodowy Bank Polski Klient ProOptima Stała, wieloletnia współpraca przy realizacji dedykowanych projektów rozwoju kompetencji

Co zrealizowaliśmy?

Narodowy Bank Polski Klient ProOptima Stała, wieloletnia współpraca przy realizacji dedykowanych projektów rozwoju kompetencji

Nasza przygoda współpracy w Narodowym Bankiem Polskim rozpoczęła się od potrzeby rozwoju kompetencji analitycznego myślenia (Sic!). Była to potrzeba zgłoszona przez Dział HR i Szkoleń w instytucji, która zatrudnia najlepszych analityków w kraju. Takich analityków, którzy potrafią sięgać po nieskończoną liczbę źródeł informacji, analizować je w kompleksowy i wnikliwy sposób w krótkim czasie. Analityków, którzy w oparciu o indywidualną pracę intelektualną budują wnioski i rekomendacje. Niezwykłe wyzwanie.

Potrzebne było zaprojektowanie nowej formuły szkolenia. ProOptima podjęła wyzwanie i w ciągu kolejnych tygodni wypracowaliśmy z ekspertami po stronie Banku atrakcyjny, nasycony w edukację i praktyczne ćwiczenia 3-dniowy program szkolenia. Specjalnie na potrzeby rozwoju, szkolenie zawierało grę symulacyjną-scenariuszową. Realizacja pierwszej edycji szkolenia cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród pracowników. Na kolejne kilkanaście edycji nie trzeba było zapraszam uczestników – sami się zgłaszali.

Jakie kompetencje rozwijała ProOptima?

Przez kolejne lata zrealizowaliśmy te, a potem kolejne szkolenia: z kreatywności i rozwiązywania problemów, negocjacji i wystąpień publicznych. Setki uczestników, kilkadziesiąt grup szkoleniowych i kilka kluczowych kompetencji rozwijanych w ciągu lat współpracy. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zaprojektować, a następnie zrealizować cykle szkoleniowe, które wzmocniły kompetencje tej ważnej dla każdego Polaka instytucji.

Opinie uczestników

Narodowy Bank Polski Klient ProOptima Stała, wieloletnia współpraca przy realizacji dedykowanych projektów rozwoju kompetencji

Materiał zawarty w programie w pełnym zakresie został przedstawiony na szkoleniu. Dzięki warsztatowej firmie możliwe było wykonanie wielu ćwiczeń. Pomogły one w pełni zrozumieć proces myślenia analitycznego”

„Szkolenie dało mi nowe spojrzenie na procesy spostrzegania, dedukcji i rozwiązywania problemów. Poszerzyło moje horyzonty w zakresie myślenia analitycznego i jego analizy. Nabyłam umiejętność unikania błędów w analizowaniu zagadnień”

Narodowy Bank Polski Klient ProOptima Stała, wieloletnia współpraca przy realizacji dedykowanych projektów rozwoju kompetencji