O nas

Od 2006 roku pracujemy z menedżerami i specjalistami, którzy mają odwagę coś w sobie zmienić.
Podczas szkoleń warsztatowych stwarzamy przestrzeń umożliwiającą poznanie swoich nawyków w spostrzeganiu, myśleniu i zachowaniach komunikacyjnych. Inicjujemy zmianę sposobu myślenia, a w dalszej kolejności pomagamy kształtować konstruktywne nawyki komunikacyjne: u menedżerów coachingowy styl zarządzania, działom HR pomagamy stać się partnerami biznesowymi menedżerów, z którymi współpracują. Wszystkim pracownikom podpowiadamy jak ukształtować pro-kliencką postawę wobec Klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz jak zwiększać skuteczność osobistą w osiąganiu rezultatów.  Dowód?

Referencje zadowolonych Klientów i fakt, że większość z nich wraca do nas i korzysta z kolejnych szkoleń.

Naszym priorytetem jest zmiana w zachowaniu i postawie uczestników, a nie ich zadowolenie podczas szkolenia. 

Nie chcemy zadowalać uczestników. Chcemy, by zmieniali swoje zachowania, by wdrażali zdobywaną wiedzę i rozwijane umiejętności w praktyce. Dlatego wprowadziliśmy w standard cykli szkoleniowych i programów rozwojowych kontrolę wdrożenia. Projekty szkoleniowo-wdrożeniowe są bowiem inwestycją, która ma doprowadzić do realnej, a nie tylko potencjalnej zmiany w zachowaniach uczestników. Uczestnicy naszych szkoleń wychodzą poza strefę komfortu. Czasami oznacza to, że nie są zadowoleni. Jednak prowokujemy ich do przejęcia odpowiedzialności za swój rozwój i... zaczynają działać: wyznaczają sobie nowe cele, stopniowo zmieniają nawyki, nabywają kompetencje, które wcześniej wydawały się być poza ich zasięgiem. Wymaga to jednak ścisłej współpracy z uczestnikami, przełożonymi uczestników i działem HR. Bez tej współpracy szkolenia nadal będą jedynie inspirować. Czy to Ci wystarcza?

Czy masz odwagę zostać naszym Klientem?

U pracowników pierwszej linii kontaktu z Klientami doskonalimy umiejętności obsługi Klienta, a u kadry kierowniczej - umiejętności menedżerskie.

Nowych menedżerów uczymy jak stawać się świadomymi liderami, którzy angażują swoją energię w to, co najważniejsze przy przewodzeniu małym zespołom, a przy tym budują swój autorytet i kształtują indywidualny styl zarządzania.

Doświadczonym menedżerom poprzez coaching i zaawansowane szkolenia menedżerskie pomagamy zweryfikować swoje postawy i nawyki w myśleniu i działaniu oraz zmienić je na bardziej produktywne. Inspirujemy ich do tego, by stali się menedżerami coachami - za którymi zespoły podążają, a pracownicy angażują się w realizację nawet najambitniejszych celów. Podpowiadamy jak kształtować postawę nowoczesnego szefa, który zarządza sercami i umysłami pracowników, a nie tylko ich rękami do pracy.

Działy HR wspieramy w budowaniu kultury otwartej komunikacji wewnątrz firmy oraz produktywnych relacji w zespołach, które lepiej współpracując osiągają więcej.

Wszystkim pracownikom pomagamy zwiększać skuteczność osobistą w osiąganiu rezultatów. Każdy człowiek jest bowiem obdarzony unikalnymi talentami, które może rozwijać (poprzez właściwie prowadzony trening), a następnie wykorzystywać z korzyścią dla firmy, w której pracuje.

W grudniu 2016 roku ProOptima przeszła pomyślnie audyt certyfikacyjny SUS.2.0.
SUS 2.0 dla ProOptima
Certyfikat jest gwarancją, że legitymująca się nim firma oferuje najwyższej jakości usługi szkoleniowo-doradcze.