ProOptima | specjalizacja firmy
Home / O nas

Od 2006 roku pracujemy z menedżerami i specjalistami

Specjalizacja

Naszą domeną jest kształtowanie postaw pro-klienckich i doskonalenie umiejętności decydujących o wyróżniającej jakości obsługi Klienta, dzięki której firma buduje trwalszą, unikalną wobec rynkowych rywali i trudną do skopiowania przewagę.

Większość firm skupia się pozyskiwaniu Klientów. Krytyczne dla nich są więc umiejętności handlowców i menedżerów sprzedaży. Co jednak dzieje się z już zdobytymi Klientami? Wiele firm traci ich bezpowrotnie, a wraz z nimi pieniądze. Te, które zainwestowali w pozyskanie Klientów i te, które ci Klienci mogliby przynieść do firmy, gdyby byli lojalni. Ten proces dominuje w polskich firmach. Straty z tytułu niewłaściwej obsługi Klienta, w rodzimych firmach, sięgają 8,8 mld euro! Rocznie. Zatrważająca kwota prawda?

Tymczasem obsługę Klienta często postrzega się jako źródło kosztów i zdecydowana mniejszość polskich firm inwestuje w już zdobytych Klientów. I to pomimo powszechnej wiedzy na temat tego, że koszt związany ze zdobyciem nowego Klienta jest większy (nawet 500-krotnie) od obsługi już zdobytych Klientów. Nadal jedynie garstka menedżerów myśli i działa długoterminowo – walcząc nie o bieżący wynik, a o trwałość biznesu. Wyjątkiem są prezesi, właściciele firm lub menedżerowie, którzy są przekonani, że warto walczyć o lojalność Klienta, bo to się opłaca. Nasza oferta jest skierowana głównie do tych menedżerów, dla których konieczność dbania o Klientów jest oczywista i szukają sposobów na to, jak zrobić to skutecznie i optymalnie kosztowo.

Czego możesz się spodziewać decydując się na rozpoczęcie współpracy właśnie z nami?

Realizacji nowych inicjatyw wzmacniających lojalność pozyskanych już Klientów. Do tego potrzebne są zmiany. Zakres tych zmian może ograniczać się do rozwoju nowych kompetencji (obsługowych i menedżerskich), kształtowania nowej postawy (pro-klienckiej), ale może także obejmować budowę i wdrożenie nowej wizji funkcjonowania biznesu skoncentrowanego na Kliencie – wdrażaniu Systemów Obsługi Klienta. Lojalność Klienta to bowiem wypadkowa jakości funkcjonowania całej organizacji, a nie tylko Działu Obsługi Klienta. Nowa wizja funkcjonowania biznesu wymaga bardzo często zmiany stylu zarządzania, a szerzej zmiany kultury organizacyjnej. Niezależnie od skali działań, każda z tych inicjatyw może pomóc skuteczniej zadbać o już pozyskanych Klientów. We wszystkich przypadkach jesteśmy do dyspozycji.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem popartym certyfikatem SUS.2.0 – najwyższym standardem realizacji usług doradczo-szkoleniowych.

Interia.pl Klient ProOptima szkolenie dedykowane projekty rozwojowe

Referencje

Interia.pl Klient ProOptima szkolenie dedykowane projekty rozwojowe

Grupa Interia.pl – Projekty rozwojowe dla liderów i członków zespołów – referencja dla ProOptima

„Z pełnym przekonaniem będę polecała je osobom chcącym rozwijać swoje kompetencje zawodowe i interpersonalne. Nauka przez doświadczenie, wsparta starannie wyselekcjonowaną i odpowiednio przekazaną teorią sprawiła, że z każdego spotkania wyniosłam dużo przydatnej i cennej wiedzy oraz umiejętności, które chętnie i – mam nadzieje – efektywnie wykorzystuje na co dzień, w swojej pracy zawodowej”

Agnieszka Kliber – Manager ds. HR i komunikacji wewnętrznej w Interia.pl

ASTOR – Realizacja szeregu szkoleń i projektów rozwojowych – referencja dla ProOptima

„ProOptima zrealizowała z sukcesem proces rozwojowy dla kadry menedżerskiej i szereg szkoleń (z obszaru negocjacji sprzedażowych i zakupowych, prezentacji biznesowych, radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie) na przestrzeni kilku ostatnich lat, od 2015 roku. Charakterystyczną cechą szkoleń jest ich warsztatowy charakter. Wyróżnikami były zaangażowanie przełożonych uczestników, diagnoza, a potem odpowiedź na potrzeby szkoleniowe każdego z uczestników i przede wszystkim monitorowanie przez trenera przebiegu wdrożenia zmian precyzyjnie zaplanowanych na szkoleniu, następnie weryfikacja skali zmiany poprzez follow up. Z tego względu polecamy ProOptimę, trenerów: Tomasza Krasa, Marcina Supranowicza, Wacława Kisiela-Dorohinickiego”.

Agnieszka Politańska – Dyrektor Personalny firmy Astor

Praca zespołowa, która przynosi efekty

Dlaczego to właśnie nam możesz zaufać?

Od 2006 roku stawiamy sobie za cel zdobywanie, weryfikowanie, a potem upowszechnianie wiedzy na temat sposobów i narzędzi umożliwiających koncentrację na najważniejszym zasobie firmy – Kliencie. Przez te lata zrealizowaliśmy: wdrożenia Standardów Obsługi Klienta, szkolenia warsztatowe kształtujące kompetencje obsługowe i menedżerskie, budowaliśmy narzędzia pomiaru satysfakcji Klienta, doradzaliśmy i wdrażaliśmy projekty zmiany stylu zarządzania i kultury organizacyjnej. Wiedzę czerpiemy z wielu źródeł: nowoczesnego marketingu, psychologii poznawczej, społecznej, ewolucyjnej i neuroekonomii. Uczymy się także od naszych Klientów. Zgromadzone zasoby wiedzy i zweryfikowane praktyki efektywnego dbania o Klientów są do Państwa dyspozycji. Sami zdecydujecie, na jaką skalę zechcecie je wykorzystać.

Od początku wprowadzenia Standardu Usług Szkoleniowych przez PIFS ProOptima jest certyfikowanym partnerem z tym certyfikatem, odświeżanym corocznie przez audytorów DEKRA.

SUS 2.0 Certyfikat Standardu Usług Szkoleniowych dla ProOptima

ProOptima Doradztwo i szkolenia dla firm o nas zespół
ProOptima Doradztwo i szkolenia dla firm o nas zespół

Czy masz odwagę zostać naszym Klientem?

Naszym priorytetem jest zmiana w zachowaniu i postawie uczestników, a nie ich zadowolenie podczas szkolenia.

Nie chcemy zadowalać uczestników. Chcemy, by zmieniali swoje zachowania, by wdrażali zdobywaną wiedzę i rozwijane umiejętności w praktyce. Dlatego wprowadziliśmy w standard cykli szkoleniowych i programów rozwojowych kontrolę wdrożenia. Projekty szkoleniowo-wdrożeniowe są bowiem inwestycją, która ma doprowadzić do realnej, a nie tylko potencjalnej zmiany w zachowaniach uczestników. Uczestnicy naszych szkoleń wychodzą poza strefę komfortu. Czasami oznacza to, że nie są zadowoleni. Jednak prowokujemy ich do przejęcia odpowiedzialności za swój rozwój i… zaczynają działać: wyznaczają sobie nowe cele, stopniowo zmieniają nawyki, nabywają kompetencje, które wcześniej wydawały się być poza ich zasięgiem. Wymaga to jednak ścisłej współpracy z uczestnikami, przełożonymi uczestników i działem HR. Bez tej współpracy szkolenia nadal będą jedynie inspirować. Czy to Ci wystarcza?

U pracowników pierwszej linii kontaktu z Klientami doskonalimy umiejętności obsługi Klienta, a u kadry kierowniczej – umiejętności menedżerskie.

Nowych menedżerów uczymy jak stawać się świadomymi liderami, którzy angażują swoją energię w to, co najważniejsze przy przewodzeniu małym zespołom, a przy tym budują swój autorytet i kształtują indywidualny styl zarządzania.

Doświadczonym menedżerom poprzez coaching i zaawansowane szkolenia menedżerskie pomagamy zweryfikować swoje postawy i nawyki w myśleniu i działaniu oraz zmienić je na bardziej produktywne. Inspirujemy ich do tego, by stali się menedżerami coachami – za którymi zespoły podążają, a pracownicy angażują się w realizację nawet najambitniejszych celów. Podpowiadamy jak kształtować postawę nowoczesnego szefa, który zarządza sercami i umysłami pracowników, a nie tylko ich rękami do pracy.

Działy HR wspieramy w budowaniu kultury otwartej komunikacji wewnątrz firmy oraz produktywnych relacji w zespołach, które lepiej współpracując osiągają więcej.

Wszystkim pracownikom pomagamy zwiększać skuteczność osobistą w osiąganiu rezultatów. Każdy człowiek jest bowiem obdarzony unikalnymi talentami, które może rozwijać (poprzez właściwie prowadzony trening), a następnie wykorzystywać z korzyścią dla firmy, w której pracuje.

W grudniu 2016 roku ProOptima przeszła pomyślnie audyt certyfikacyjny SUS.2.0.

Poznaj naszą kadrę

Tomasz Kras