Justyna Krzykała - ProOptima - szkolenia, doradztwo
Justyna Krzykała trener ProOptima konsultant coach

Justyna Krzykała Psycholog, trener, coach, facylitator

Specjalizacja:

Psycholog, trener, coach, facylitator

Realizuje zarówno pojedyncze szkolenia jak i ogólnofirmowe projekty szkoleniowe w obszarach wdrożenia i rozwoju nowych pracowników, menedżerów, wdrożenia nowych produktów, rozwoju trenerów wewnętrznych.

 

 

Doświadczenie:

Od 16 lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla sieci sprzedaży oraz kadry menedżerskiej w branżach FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, medycznej, instytucji publicznych oraz NGO. Tworzyła i wdrażała ogólnopolskie projekty szkoleniowe w obszarach wdrożenia i rozwoju nowych pracowników, wdrożenia nowych produktów ubezpieczeniowych, rozwoju sieci trenerów wewnętrznych. Projektowała i realizowała programy szkoleniowo-rozwojowe w zakresie poprawy umiejętności sprzedażowych, wdrażania zmian organizacyjnych.

Specjalizuje się w obszarze psychologicznego wsparcia procesów zmiany organizacyjnej oraz rozwoju kompetencji menedżerskich i sprzedażowych, rozwoju trenerskiego i osobistego. Obecnie koordynuje szkolenia dla agencyjnej sieci własnej jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce.

Wykształcenie:

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychospołecznego Intra w Warszawie, Szkołę Coachingu  i Facylitacji CoachWise,  Akademię Asesora, Akademię Human Busines Partnera. Posiada certyfikację z narzędzi The FinxS Sales Assesment Extended Tools oraz Insightful Profiler Advisio Poland.