Aneta Kutnik

Aneta Kutnik

Trenerka Non-Violent Communication

Specjalizacja

Posiada bogate doświadczenie pracy pedagogicznej, trenerskiej i administracyjnej w międzynarodowym środowisku dla firm w kraju i zagranicą, m in. Tesco Polska, Kenham Building Ltd (Construction Company UK), Bondminster Ltd. (Property Development and Management UK), Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Tesco Polska.

Doświadczenie

Specjalizuje się w szkoleniach prowadzonych w języku polskim i angielskim w takich obszarach jak rozwój umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji i współpracy w zespole, przywództwo – szczególnie z perspektywy Nonviolent Communication (Porozumienia bez Przemocy). Jej atutem jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Ponad osiem lat mieszkała w Anglii i spotkania z ludźmi różnych kultur niezmiernie wzbogaciły jej osobowość, otworzyły na różnorodność i bogactwo relacji.

Główne predyspozycje i umiejętności trenerskie:

Autentyczność
Wrodzona chęć wspierania innych w rozwoju
Swoboda i umiejętność przekazywania wiedzy w języku polskim i angielskim
Bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne i trenerskie potwierdzone certyfikatami
Wrodzona umiejętność aktywnego słuchania
Wysoka samoświadomość i refleksyjność wynikająca z ciągłego rozwoju osobistego
Otwartość i ciekawość poznawcza
Swoboda pracy z ludźmi z różnych środowisk, kultur i w różnym wieku.
Realizowała projekty szkoleniowe m.in. dla: Tesco Polska Sp. z o. o., Pracownia PoSkrzydła, Związek Harcerstwa Rzczeczpospolitej Polskiej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Organizacja Pozarządowa Positive Awareness (UK), Szkoła Trenerów i Komunikacji Opartej na Empatii, Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności „Increa”, Festiwal Rozwoju Osobistego Progressteron, Centrum Zarządzania i Administracji Kraków, Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Ekoland (Węgrzce) oraz liczne szkolenia otwarte oparte na autorskich programach.

Prywatnie żona i mama. Dba o jakość swojej pracy korzystając z superwizji.

Wykształcenie

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka Szkoły Trenerów i Komunikacji Opartej na Empatii prowadzonej przez Dojrzewalni Róż pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka treningu Coachingu Opartego Na Potrzebach (The Center For Non-Violent Communication). Dodatkowo doskonaliła rozwój osobisty na licznych kursach i warsztatach w Anglii, między innymi: Thames Valley University, Londyn: Basic Counselling Skills.