NEUCA mapuje z ProOptima.Zapewniają lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce

NEUCA to lider, z 25 letnim stażem, w hurtowej dystrybucji farmaceutyków. Mają pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym,

NEUCA - klient CEM ProOptima - mapowanie podróży Klienta

NEUCA mapuje z ProOptima.Zapewniają lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce

NEUCA to lider, z 25 letnim stażem, w hurtowej dystrybucji farmaceutyków. Mają pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.
To właśnie w NEUCA, grupa pracowników z kilku działów firmy, wyszła z inicjatywą by poznać i uczyć się pod okiem eksperta metodyki mapowania podróży Klienta.

Zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy na przełomie 2020/2021 cykl webinarów i szkoleń oraz warsztaty i konsultacje. Podczas współpracy, prawie 20 osobowy zespół, nie tylko wzbogacił wiedzę, praktykował podczas warsztatów mapowanie podróży klienta.

Jak oceniają nasza współpracę?

NPS, którym posługujemy się podczas realizacji naszych szkoleń, warsztatów wyniósł 84

Są powody do dumy:)

Jakie opinie mają uczestnicy projektu szkolenia z mapowania podróży klienta?

„Wiedza ekspercka, praktyka , narzędzie, interaktywność”
„Zastosowanie MIRO jako narzędzia tworzenia mapy. Sprawne prowadzenie szkolenia i wspieranie uczestników przez prowadzących, Duża wiedza merytoryczna prowadzących i łatwość w odpowiadaniu na zadane pytania”
„Stworzenie atmosfery sprzyjającej wymianie doświadczeń. Wysoki poziom merytoryki. Bardzo praktyczne i dobrze moderowane szkolenie”
Praktyczne przedstawienie metody, podzielenie się wiedzą merytoryczną na temat moderacji warsztatów
„Interaktywność, angażowanie uczestników, dobre wyważenie między moderacją a przestrzenią do dyskusji przy pilnowaniu celów spotkania. Uczenie grupy tak by jej uczestnicy modli pracować dalej z organizacją. Sprawne przygotowanie szkolenia, brak przestojów i obfite materiały.”
Merytoryczne odpowiedzi i trzymanie się czasu zadań i rozmów, organizacja warsztatów na MIRO
Wiedza praktyczna, Odwaga we wskazywaniu błędów, Nie każdy potrafi delikatnie, ale stanowczo wyjaśnić uczestnikom szkolenia, ze w jakiejś kwestii nie mają racji.
MPK może być instrumentem do optymalizacji wewnętrznych procesów w organizacji
„Merytoryka i praca na postawach uczestników oraz dużo praktyki i przykładów z życia”
„Przygotowanie merytoryczne trenerów, sposób przekazywania wiedzy, umiejętność sprawnego prowadzenia szkolenia mimo trudnych warunków (pandemia i spotkanie online), ćwiczenia praktyczne, konkretne odpowiedzi na zadawane pytania. Nic nie wymaga poprawy!”

Dziękujemy za zaufanie!