OTIS. Wdrożenie Standardów Obsługi Klienta

OTIS czyli? „Codziennie pomagamy przemieszczać się miliardom ludzi, ale nigdy nie tracimy z pola widzenia tego co najważniejsze, czyli potrzeb pasażerów. Ma to miejsce odkąd

OTIS klient CEM ProOptima Satandard Obslugi Klienta Customer Journey Map

OTIS czyli?

Codziennie pomagamy przemieszczać się miliardom ludzi, ale nigdy nie tracimy z pola widzenia tego co najważniejsze, czyli potrzeb pasażerów. Ma to miejsce odkąd w 1853 roku wynaleźliśmy pierwszą bezpieczną windę. Tradycja zobowiązuje nas do codziennego podwyższania standardów w branży, którą stworzyliśmy”. Wieża Eifla, Empire State Building, John Hancock Center w Chicago, Burdż Chalifa w Dubaju, Petronas Towers w Kuala Lumpur – co łączy te budynki, ikony same w sobie? Łączy je fakt, że wewnątrz nich windy, czyli dźwigi osobowe OTIS, niezwykle sprawnie przenoszą potoki pasażerów liczonych w milionach. Firma OTIS jest obecna w najbardziej znanych budynkach na świecie i w Polsce. Jak sama o sobie mówi: „Jest po to, aby pomagać Swym klientom w realizacji ich wizji”. By móc sprostać wymaganiom i oczekiwaniom swoich klientów, ciągle doskonali swoje funkcjonowanie.

W tym celu, by umocnić swą pozycję rynkową zdecydowała się na wybór i współpracę z ProOptima CEM. Byliśmy partnerem w realizacji ambitnego przedsięwzięcia, jakim jest bycie liderem w obszarze troski o klienta.

Proces kilkuletniej współpracy w ramach Customer Experience Management objął

 1. Audyt i badania klientów (badania NPS, IDI, mapowanie podróży klienta – CJM as IS, warsztaty CX
 2. Projektowanie zmiany (mapowanie podróży klienta – CJM to BE, warsztaty planujące, warsztaty wypracowujące standardy pracy, dokumenty
 3. Wdrożenie zmian (cykle szkoleniowe dla liderów – menedżerskie, zespołów specjalistów – cała firma – w zakresie CX)

Skala projektu Customer Experience Management to m.in:

 • 66028 osobodni (wliczając pracowników, współpracowników i nas – konsultantów ProOptima
 • 9 konsultantów ProOptima zaangażowanych na poszczególnych etapach
 • 172 dni – spotkań, warsztatów, szkoleń, konsultacji
 • 25 godzin telekonferencji dla całej firmy – realizowanych przez menedżerów firmy
 • 7 (ostatecznych) wersji dokumentu księgi CX
 • 1 kilometr bieżący wydrukowanych map podróży klienta (Customer Journey Map as IS i to BE)

OTIS - klient CEM ProOptima Satandard Obsługi Klienta, badania NPS

Jakie były efekty współpracy w ramach Customer Experience Management OTIS z ProOptima?

 • Dwukrotny wzrost NPSa – wzrost z kilkunastu do kilkudziesięciu utrzymany wynik jako trend utrzymany przez kolejne 2 lata!
 • Uporządkowanie procesów, wzrost kompetencji liderskich i CXowych, wzrost wiedzy,
 • Wprowadzenie standardów pracy powiązanych z CX. Księgą aktualizowana co rok (3 edycja)
 • Wprowadzenie setek usprawnień CX – w ramach projektu Innowacje (dających wymierne oszczędności i zyski)
 • Wzrost zaangażowania pracowników o kilkanaście % (na przestrzeni 2 lat)

Referencje w zakresie realizacji usług z obszaru Customer Experience Management dla ProOptima

ProOptima sp. z o.o. w okresie od 19.11.2018 do 18.06.2021 r. realizowała dla OTIS Sp.z o.o. usługę: Budowa i wdrożenie Standardów obsługi Klienta b2b w oparciu o Customer Experience Management
Projekt objął badania Klientów b2b, badanie wnętrza organizacji, serię kilkudziesięciu warsztatów służących wypracowaniu założeń a potem treści standardów obsługi Klienta inspirowanych podejściem Customer Experience Management a następnie wdrożenie w serii szkoleń, warsztatów i doradztwo dla Lidera SOK oraz menedżerów firmy OTIS.

Referencje od OTIS dla ProOptima7.7.2021