Narodowy Bank Polski. Stała, wieloletnia współpraca przy realizacji dedykowanych projektów rozwoju kompetencji

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest wyjątkową instytucją, która zatrudnia ekspertów i menedżerów dbających o wartość i stabilność narodowego pieniądza. Co

Xtime is money concept alarm clock and lots of euro coins fkoftjA .jpg.pagespeed.ic .nPfsbowTlj

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest wyjątkową instytucją, która zatrudnia ekspertów i menedżerów dbających o wartość i stabilność narodowego pieniądza.

Co zrealizowaliśmy dla zespołów NBP na przestrzeni kilku lat?

Nasza przygoda współpracy w Narodowym Bankiem Polskim rozpoczęła się od potrzeby rozwoju kompetencji analitycznego myślenia (Sic!). Była to potrzeba zgłoszona przez Dział HR i Szkoleń w instytucji, która zatrudnia najlepszych analityków w kraju. Takich analityków, którzy potrafią sięgać po nieskończoną liczbę źródeł informacji, analizować je w kompleksowy i wnikliwy sposób w krótkim czasie. Analityków, którzy w oparciu o indywidualną pracę intelektualną budują wnioski i rekomendacje. Niezwykłe wyzwanie.

Potrzebne było zaprojektowanie nowej formuły szkolenia. ProOptima podjęła wyzwanie i w ciągu kolejnych tygodni wypracowaliśmy z ekspertami po stronie Banku atrakcyjny, nasycony w edukację i praktyczne ćwiczenia 3-dniowy program szkolenia. Specjalnie na potrzeby rozwoju, szkolenie zawierało grę symulacyjną-scenariuszową. Realizacja pierwszej edycji szkolenia cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród pracowników. Na kolejne kilkanaście edycji nie trzeba było zapraszam uczestników – sami się zgłaszali

Jakie kompetencje rozwijała ProOptima?

Przez kolejne lata zrealizowaliśmy te, a potem kolejne szkolenia z:

 • analitycznego i krytycznego myślenia
 • kreatywności i rozwiązywania problemów,
 • negocjacji
 • wystąpień publicznych.
 • oraz coachingi indywidualne dla kluczowej kadry menedżerskiej

Setki uczestników, kilkadziesiąt grup szkoleniowych i kilka kluczowych kompetencji rozwijanych w ciągu lat współpracy. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zaprojektować, a następnie zrealizować cykle szkoleniowe, które wzmocniły kompetencje tej ważnej dla każdego Polaka instytucji.

Opinie uczestników szkoleń zrealizowanych dla Narodowego Banku Polskiego

„Materiał zawarty w programie w pełnym zakresie został przedstawiony na szkoleniu. Dzięki warsztatowej firmie możliwe było wykonanie wielu ćwiczeń. Pomogły one w pełni zrozumieć proces myślenia analitycznego”
„Szkolenie dało mi nowe spojrzenie na procesy spostrzegania, dedukcji i rozwiązywania problemów. Poszerzyło moje horyzonty w zakresie myślenia analitycznego i jego analizy. Nabyłam umiejętność unikania błędów w analizowaniu zagadnień”

Jak jeszcze uczestnicy wypowiadali się o szkoleniach:

 • Usystematyzowanie wiedzy według ważności informacji niezbędnych do rozwiązania problemu

 • Nowe metody myślenia. Wzbogaciły o nowe spojrzenie na problem, sposoby jego rozwiązywania oraz szkolenie pokazało, że nie warto zakładać rzeczy oczywistych

 • Opieranie się na przesłankach, analiza danych, współpraca z grupą, pozyskiwanie informacji

 • Szersze spojrzenie na problem. Usystematyzowało posiadaną wiedzę i wzbogaciło ją w instrumenty analizy

 • Znacząco poprawiło umiejętność unikania pułapek w myśleniu analitycznym

 • W analitycznym myśleniu – odrzucanie informacji niepotrzebnych, kierowanie się logiką, niekoniecznie przesłankami

 • Rozszerzyło moje horyzonty myślenia analitycznego oraz umiejętność wychwytywania pułapek w myśleniu analitycznym

 • Szkolenie pozwoliło mi efektywniej analizować dane, które na pierwszy rzut oka nie są powiązane. Usystematyzowało wiedzę