Vesuvius Poland Wieloletnia współpraca w zakresie szkoleń dla menedżerów i zespołów ekspertów

Vesuvius Poland to światowy część Grupy Vesuvius – światowego lidera w inżynierii przepływu topionego metalu. Projektują a potem produkują wysokogatunkową ceramikę, materiały ogniotrwałe i systemy

Vesuvius Klientem ProOptima

Vesuvius Poland to światowy część Grupy Vesuvius – światowego lidera w inżynierii przepływu topionego metalu. Projektują a potem produkują wysokogatunkową ceramikę, materiały ogniotrwałe i systemy kontroli dla wymagających zastosowań przemysłowych. Dostarczają produkty, systemy i usługi regulujące i zabezpieczające przepływ stali w procesie ciągłego odlewania. Zapewniają ekspertyzy instalacyjne i materiały, które wytrzymują ekstremalne temperatury i oferują odporność na korozję w obiektach ich Klientów.

Od wielu lat w Skawinie i Gliwicach funkcjonują i rozwijają się dwa zakłady produkcyjne z kilkunastoma liniami produkcyjnymi, zatrudniający prawie 1000 pracowników.

Vesuvius szuka partnera, który rozwinie kompetencje menedżerskie

Jakie szkolenia zrealizowaliśmy dla ekipy kilkudziesięciu liderów firmy Vesuvius?

Od 2016 roku realizowaliśmy, przez kolejne lata serie szkoleń menedżerskich rozwijających kluczowe, wąsko zdefiniowane w corocznych badaniach ocen okresowych obszary:

  • umiejętności menedżerskich: sytuacyjnego stylu przewodzenia,
  • budowania autorytetu lidera,
  • udzielania feedbacku,
  • wystąpień publicznych.

Kolejne szkolenia dotyczyły m.in zarządzania zmianą, wywierania wpływu, prowadzenia trudnych rozmów menedżerskich, odwagi menedżerskiej.

NPS wśród uczestników szkoleń wahał się od 46 do 100!

Szkolenia były każdorazowo bardzo wysoko oceniane, jako praktyczne, warsztatowe, użyteczne. Potwierdzeniem tego były kolejne lata, gdzie kontynuowaliśmy pracę z kolejnymi grupami pracowników.
Jakie są opinie uczestników o szkoleniach zrealizowanych przez ProOptimę?

“Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób, poruszane zagadnienia bardzo przydatne w pracy menadżera. Ćwiczenia pomagają na tyle aby zobaczyć, jak to może wyglądać w realu
Dobre przygotowanie, wysokie kwalifikacje trenera. Porusza temat w sposób niestandardowy i praktyczny odnosi się do menedżerów jako ludzi emocjonalnych
Dużo ćwiczeń praktycznych, opartych na rzeczywistych sytuacjach, Bardzo uważny prowadzący. Pozwala spojrzeć na organizację sprawy z nowej perspektywy i różnych punktów widzenia
Bardzo przydatne szkolenie dla osób, które zarządzają grupą osób (przydatne narzędzie, aby w dopracowany sposób wprowadzać zmiany)
Bardzo ciekawe szkolenie, wymaga pracy własnej, żeby skorzystać ze szkolenia, bez nadmiaru teorii. Można poznać swoje słabe strony i zacząć szukać rozwiązań. Znakomity wpływ na komunikację w zespole
Pozwala zrozumieć czym jest odwaga. Praktyka połączona z merytoryką. Szkolenie prowadzone dynamicznie z energią. Prowadzący otwarty i szczery.”

Zobacz referencje dla ProOptima