Iwona Matuszewska

Iwona Matuszewska

Trener i konsultant jakości obsługi klienta

Specjalizacja

Ekspert ds. jakości obsługi i zarządzania doświadczeniami klientów z ponad 20-letnim doświadczeniem w spółkach o rozproszonej strukturze sprzedaży i obsługi.

Doświadczenie

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży i obsługi klientów. Praca na stanowisku bezpośredniej obsługi klienta umożliwiła jej zdobycie cennego doświadczania, które pozwoliło w kolejnych latach na wprowadzenie wielu inicjatyw poprawiających efektywność procesów i jakość obsługi.

Brała udział w licznych projektach strategicznych zakończonych wdrożeniem modeli sprzedaży i obsługi kluczowych klientów w jednej z największych firm sektora energetycznego w Polsce i Europie. Była odpowiedzialna za wdrożenie modelu obsługi klientów w oddziałach spółki. Kierowała projektem opracowania i wdrożenia standardów obsługi w kilkunastu placówkach obsługi klienta detalicznego. Brała udział w opracowaniu i wdrożeniu modelu oceny jakości obsługi i satysfakcji klientów detalicznych, zakończonego wdrożeniem metodologii oceny i wyznaczania KPI dla obszaru. Powadzi działania z zakresu Customer Experience, analizuje dane, opracowuje rekomendacje i wspiera ich wdrożenie. Współpracuje z Uczelnią Łazarskiego, prowadząc zajęcia z zarządzania obsługą klienta dla kadry zarządzającej, w ramach studiów MBA Energetyka.

Wykształcenie

Z wykształcenia magister finansów przedsiębiorstw, ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Sprzedażą na UW, z zakresu Business Intelligence na SGH, oraz Akademię Profesjonalnego Trenera na Akademii L. Koźmińskiego.