Katarzyna Zawodny Grociak

Katarzyna Zawodny-Grociak

Trener, konsultant i coach

Specjalizacja

Psycholog z ponad 15-letnim doświadczeniem.
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, doradztwie zawodowym, life i career coachingu oraz usługach outplacementu. Ekspert w zakresie DISC i metod diagnostycznych służących planowaniu rozwoju.

Projektuje i przeprowadza szkolenia i warsztaty, także on-line, w obszarze umiejętności zwiększających efektywność osobistą (soft skills), umiejętności w obszarze zarządzania i przywództwa oraz szkolenia z tematyki skutecznego poruszania się na rynku pracy.

Doświadczenie

Przez lata pracowałam w obszarze HR, szkoleń w sektorze biznesu i publicznym oraz przy projektach aktywizacji zawodowej diagnozując potrzeby klientów, tworząc i monitorując ich indywidualny plan rozwoju, a także prowadząc pełną dokumentację projektów.

Główni Klienci dla których realizowała szkolenia i wsparcie rozwojowe to: Jeronimo Martins, Capgemini, EDF, PKO BP, PZU S.A., Man Trucks, Lukas Bank, Philip Morris, LCS Logistics, Olympus, Tesco, TP S.A, Targi Kielce, Goodyear, BRE Bank, Service Point, Service Point, BSH, Felix, Mittal Steel Poland, Impel, HDS, MCD ELECTRONICS, RR Donneley, Lufthansa Global Business Services, LG Energy Solutions, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński

Wykształcenie

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej na kierunku Psychologia Stosowana.

W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera z zakresu doradztwa zawodowego, a wcześniej ukończyła kurs Erickson College International – The Art. And Science of Coaching i otrzymując certyfikat Professional Coach akredytowany przez ICF (2010 rok). Akredytacje coachingową ACC ICF otrzymała w 2022 roku.

Ma uprawnienia do pracy z pakietem Extended Disc, Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych i innych testów diagnozujących talenty i predyspozycje. Kompetencje trenerskie rozwijałam m.in na kursie „Profesjonalny Trener. Rozwój warsztatu szkoleniowego” SKiTZ MATRIK oraz kursie praktycznych umiejętności pracy metodą treningu grupowego BAZA, Stowarzyszenia RPP Integracja. Pracowałam 6 lat w renomowanej firmie szkoleniowej prowadząc szkolenia w biznesie w języku polskim i angielskim.