Malgorzata Henke

Małgorzata Henke

Trener i konsultant Mental Toughness

Specjalizacja

Specjalizuje się w rozwoju siły i odporności psychicznej w biznesie, wzmacniając menedżerów i zespoły w radzeniu sobie ze stresem, presją i wyzwaniami.

Doświadczenie

Zajmowała stanowiska członka zarządu i dyrektora w firmach z udziałem zagranicznym z branży wydawniczej. Odpowiedzialna za zarządzanie zespołem i rozwój kompetencji pracowników, współudział w tworzeniu strategii oraz negocjacje i relacje z klientami. Kompetencje biznesowe rozwijała na studiach MBA Oxford Brookes University.
Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach, absolwentka szkoły coachingu Centre for Coaching w Londynie, ze specjalizacją w coachingu osiągnięć oraz coachingu stresu i emocji.

Prowadzi szkolenia i konsultacje w obszarach determinujących siłę i odporność psychiczną: zarządzania stresem i emocjami, rozwijania samokontroli, zarządzania sobą w czasie, budowania zaangażowania, wzmacniania pewności siebie i gotowości do podejmowania wyzwań.

Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48) – zweryfikowanego naukowo narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną. Zwolenniczka poglądu, że o odczuwanym stresie i presji decyduje nastawienie, a z energii stresu możemy czerpać siłę do rozwoju. Programy rozwojowe i szkolenia opiera na interdyscyplinarnym podejściu, sprawdzonych metodach oraz autorskich narzędziach.

Prowadzi szkolenia w zakresie:

Siła i odporność w biznesie
Zarządzanie stresem
Inteligencja emocjonalna
Zaradzanie sobą w czasie
Zarządzanie zmianą
Nawyki skutecznego działania
Komunikacja i zarządzanie konfliktem
Prowadziła szkolenia dla takich organizacji jak:
Hewlett Packard, Ikea of Sweden, Getin Noble Bank, Legrand, PPG Coatings, Diehl, Arteprint, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Farina, NZOZ Centrum Ikar, Sektor 3, Rising Sun Technologies

Życiowe pasje: długodystansowa jazda na rowerze, narciarstwo, pływanie, literatura science-fiction, kawa

Wykształcenie

Trener Biznesu, Szkoła Trenerska Krzysztofa Krasa – 2008
Certificate in Coaching, Centre for Coaching – 2010
Diploma in MBA, Oxford Brooks University – 2011
Certificate in Stress Management, Centre for Coaching – 2011
Certificate in Performance Coaching, Centre for Coaching – 2011
Racjonalna Terapia Zachowania – 2013
Licencja Mental Toughness, AQR International – 2017