GE Healthcare wybiera ProOptima - ProOptima - szkolenia, doradztwo
Home / Klienci / Projekty rozwojowe / GE Healthcare wybiera ProOptima

GE Healthcare do rozwoju kompetencji menedżerskich wybiera ProOptima

Rozwój kompetencji menedżerskich zakończony sukcesem

GE_Healthcare wybiera ProOptima

Proces Akademii Menedżera objął 3 kluczowe elementy i składał się z:

 • Oceny 360, oceny kompetencji przed rozpoczęciem Akademii

 • Cyklu pięciu, 2-dniowych szkoleń, w formule na sali i online obejmujących obszary:

  • Komunikacja (doskonalenie jakości komunikacji z uwzględnieniem stylu, sposobu, kanału, odbiorcy, struktury, funkcji, feedbacku).
  • Zespołowość (rozwój umiejętności menedżerskich od stawiania celu, budowania zespołu, przez narzędzia narządzania, wzbudzanie motywacji wewnętrznej, po delegowanie i rozwiązywanie sytuacji trudnych społecznie)
  • Rozwój (mix narzędzi rozwoju zespołu, model uczenia się przez doświadczenie, wzbudzanie potrzeby rozwoju, wzmacnianie rozwoju poszczególnych członków zespołu)
  • Różnice kulturoweonline ( kulturowo uwarunkowane różnice w sposobie myślenia, sztuka odmawiania, przekonywania, strategie budowania zaufania w globalnych zespołach, podwyższenie wrażliwości kulturowej i usprawnienie umiejętności kierowania wielokulturowym
   zespołem pracowników)
  • Zmiany i innowacje – online (rozpoznanie symptomów, potrzeb i podjęcie akcji menedżerskich na każdej fazie przechodzenia zmiany. Opracowanie strategii wdrażania zmian i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wzbudzanie kreatywności i tworzenie kultury innowacji)
 • Ponownej oceny 360 – po zakończeniu Akademii

GE Healtcare realizuje Akademię menedżera z ProOptima

Rezultaty realizacji Akademii Menedżera

Projekt zakończył się sukcesem – wzrostem poziomu kompetencji mierzonych ponowną oceną 360 we wszystkich zakładanych obszarach!

Było to możliwe, dzięki dużemu zaangażowaniu wybranej grupy liderów firmy – uczestników, ścisłej współpracy z menedżerami

GE Healtcare realizuje Akademię menedżera z ProOptima 2

uczestników (przełożonymi) oraz znakomitej współpracy z działem personalnym firmy, w tym Dyrektorem HR: Bożeną Piotrowską.

 

 

Opinie uczestników Akademii Menedżera

„Super prowadzący z dobrym zapleczem merytorycznym i dydaktycznym: bardzo energiczni, komunikatywni, pełni pasji i zaangażowania”

„Trzyma zaangażowanie i świetny prowadzący, przede wszystkim recepty: czyli scenki i case study”

„Dało dużo użytecznych informacji na temat godnego rozmawiania z pracownikami, możliwość praktycznego zastosowanie w pracy na co dzień, konkretna wiedza która można łatwo zastosować na co dzień bo dostaliśmy tez konkretne narzędzia do pracy”

„Bardzo dużo informacji zaprezentowanych w bardzo dobrej formie, gigantyczna wiedza prezentującego, dobrze przygotowane materiały”

„Profesjonalni trenerzy, indywidualne podejście do grupy i potrzeb uczestników szkolenia, ciekawy i przydatny kontent szkolenia?”