Zapytaj o usługę

Assessment i Development Center

Ocena kompetencji z wykorzystaniem ośrodka oceny (AC/DC) ma najwyższą trafność wśród innych metod oceny kompetencji. Jest co prawda angażująca, ale kluczowe role w organizacji dobrze obsadzać z jej wykorzystaniem.

Assessment i Development Center z ProOptima - oceń kompetencje

Assessment i Development Center

Problemy, z jakim mierzymy się oceniając kompetencje pracowników

 • Pierwszym wyzwaniem menedżerów personalnych i pozostałych menedżerów jest pozyskiwanie z rynku optymalnych kandydatów na pracowników. Koszty zatrudnienia niewłaściwego kandydata są o wiele większe niż odprawa, jaką przyjdzie mu zapłacić przy rozstaniu z firmą.
 • Drugim jest rozwój właściwych pracowników sposób już zatrudnionych. Tak, by ich zidentyfikowany potencjał, w niedalekiej albo i odległej przyszłości pozwalał organizacji dalej się rozwijać, umacniać na rynku, wprowadzać innowacje.
 • Menedżerowie personalni nie mają także możliwości obiektywnego i kompleksowego poznania potencjału każdego kandydata czy pracownika. Potrzebna jest profesjonalna, obiektywna ocena zewnętrznych ekspertów.
 • Działy personalne i menedżerowie, mimo znajomości swoich pracowników, często potrzebują obiektywnego uzasadnienia dla trudnych decyzji kadrowych. Pomóc im w tym może zewnętrzny ekspert oceniający kompetencje pracowników.

Assessment i Development Center

Zarówno Assessment Center, jak i Development Center minimalizują zdecydowanie ryzyko wyboru niewłaściwego człowieka i podjęcia nietrafnej decyzji.

Skorzystanie z Assessment Center zapewnia firmie:
 • Rzetelną i wnikliwą ocenę poziomu już posiadanych kompetencji oraz potencjału kandydatów/pracowników.
 • Bezpieczeństwo trafnych decyzji personalnych dzięki zastosowaniu profesjonalnej oceny. Wysoka trafność prognostyczna ocen uzyskana poprzez stosowanie ocen wielokrotnych, zobiektywizowanych i nieprzypadkowych
 • Łatwiejsze decyzje personalne. Przedstawienie wyników usługi w formie indywidualnych i grupowych profili umożliwia szybkie porównanie poszczególnych kandydatów/pracowników, a przez to ułatwia analizę i podejmowanie decyzji.
 • Poznanie ukrytej motywacji. Dzięki metodologii badania możliwe jest zdecydowanie bardziej obiektywne określenie poziomu motywacji każdego z uczestników (wyjście poza deklaracje pracowników/kandydatów).
 • Wyłowienie ukrytych talentów. AC/DC umożliwia identyfikację ukrytego potencjału pracowników, którzy aktualnie jeszcze nie wnoszą do organizacji tyle, ile będą mogli w przyszłości (identyfikacja przyszłych menedżerów, trenerów wewnętrznych, mentorów do sukcesji, ekspertów o wąskich specjalizacjach).
 • Uzasadnienie decyzji. Dostarczenie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczącej zatrudnienia/rozwoju/degradacji/zmiany stanowiskowej.
 • Dbanie o CSR i Employer Branding. Usługa AC/DC to korzystny dla wizerunku firmy sposób selekcji pracowników i dbanie o relacje z otoczeniem (Employer Branding, CSR). Informacje zwrotne po procesie AC/DC są dostarczane dla każdego z uczestników AC/DC.
 • Czas na zajęcie się kluczowymi procesami dla polityki personalnej firmy. Zlecenie przygotowania i realizacji procesu zewnętrznym ekspertom umożliwia koncentrację na pozostałych, krytycznych zadaniach stawianych przez organizację wobec menedżerów czy działów HR.
Gdzie organizacje wykorzystują Assessment i Development Center (AC/DC)?
 • Rekrutacje na najwyższe stanowiska
 • Oceny potencjału zawodowego pracowników (ocena HiPo)
 • Konkursy na stanowiska kierownicze (wewnętrzna selekcja)
 • Projektowanie ścieżek rozwoju zawodowego
 • Ocena przydatności osoby na określone stanowisko pracy – przede wszystkim na stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla
 • Określenie potrzeb szkoleniowych dla grupy osób – by wyjść poza intuicję przełożonego lub deklaracje pracowników
 • Wytypowanie osób do rezerwy kadrowej
 • Wytypowanie osób do pełnienia roli „agentów zmiany” w organizacji przy planowanych wdrożeniach zmian
Dlaczego warto skorzystać z tej metody? Metodyka AC/DC jest:
 • Trafna. Wyniki badań i doświadczenie pokazują, że trafność prognostyczna (przewidzenie sprawdzenia się pracownika w pełnieniu określonej roli czy funkcji) sięga 76%. W porównaniu do 15% prawdopodobieństwa wyłonienia ponadprzeciętnego pracownika za pomocą metody losowej czy 35% prawdopodobieństwa z pomocą innych metod doboru (wywiad, analiza CV, analiza dokonań).
 • Uznana. Akceptacja tej formy oceny przez pracowników. Osoby poddane procedurze badania są powiadomione o celach, przebiegu oraz konsekwencjach badań. Uzyskują informacje zwrotne, które umożliwiają im głębsze poznanie własnych możliwości i ograniczeń oraz tego, jak są postrzegane przez innych i jakie są przyczyny trudności, z którymi spotykają się w codziennej pracy. Dla uczestnika jest to więc nie tylko narzędzie selekcji, ale i samorozwoju.
 • Adekwatna. Podczas przygotowania następuje dobór testów, zadań i ćwiczeń do rzeczywistych wymagań stanowiska.
 • Przyjazna. Sytuacje zadaniowe wykorzystywane w ocenie są spostrzegane przez uczestników jako bliskie i znane, co w znacznym stopniu redukuje napięcie związane z sytuacją oceniania.

Co mówią o nas Klienci

więcej

Współpraca z ProOptimą i Tomkiem przebiegała bardzo sprawnie i profesjonalnie.

więcej

Współpraca z ProOptimą i Tomkiem przebiegała bardzo sprawnie i profesjonalnie. Dzięki Tomkowi zaczęliśmy analizować i zmieniać wiele procesów, tak aby były one dla naszych Klientów. Aktualnie wdrażamy nowoczesne systemy po to, żeby doświadczenia naszych Klientów były najlepsze, bez względu na to z kim nasi Klienci się kontaktują. 

Adam Nowicki z DAIKIN poleca ProOptima

DAIKIN

Adam Nowicki, Senior Logistics and Supply Chain Manager CEE w Daikin Airconditioning Poland

Adam Nowicki z DAIKIN poleca ProOptima

DAIKIN

Adam Nowicki, Senior Logistics and Supply Chain Manager CEE w Daikin Airconditioning Poland

Polecam kontakty i współpracę z firmą ProOptima w zakresie szkoleniowym, wdrożeniowym i konsultacyjnym. ProOptima to praktycy CX osadzeni w biznesowych realiach

więcej

Polecam kontakty i współpracę z firmą ProOptima w zakresie szkoleniowym, wdrożeniowym i konsultacyjnym. ProOptima to praktycy CX osadzeni w biznesowych realiach, świetnie wyczuwający trendy współczesnego świata.

Z sukcesem zarazili nas filozofią kultury Customer Experience w organizacjach, pomogli przejść przez etapy projektowania zmiany i nadal wspierają nas merytoryczną wiedzą i swoim doświadczeniem. Dzięki nim nasz NPS rośnie z roku na rok a wraz z nim kwitnie zadowolenie klientów i satysfakcja pracowników. Dziękuję Tomkowi Krasowi i jego zespołowi za ich ciągłe ewangelizowanie. Ogromnie cenimy sobie spotkania i regularne webinaria utwierdzające nas w przekonaniu, że obrana przez nas CX-owa droga rozwoju jest zarówno skuteczna jak i fascynująca.

Karolina Sekuła z Nagel poleca ProOptima

Nagel-Group

Karolina Sekuła, Dyrektor Centrum Klienta CEE Nagel-Group

Karolina Sekuła z Nagel poleca ProOptima

Nagel-Group

Karolina Sekuła, Dyrektor Centrum Klienta CEE Nagel-Group

Polecam szkolenia i współpracę z firmą ProOptima – entuzjasci z ogromną, fachową wiedzą o CX

więcej

Polecam szkolenia i współpracę z firmą ProOptima. Właściciel to entuzjasta z ogromną, fachową wiedzą i takich też ludzi zatrudnia. Zawsze można liczyć na najwyższy poziom prowadzonych szkoleń. Firma prowadzi wnikliwe badania i analizy, nie tylko dla największych graczy, którzy korzystają z jej usług konsultingowych, ale również na potrzeby własnych szkoleń. Dzięki temu przekazują na nich najbardziej aktualną wiedzę praktyczną. Polecam również poczytać artykuły na ich stronie. Widać, że tworzą to ludzie z pasją.

Agata Rzeszótko z Answear poleca ProOptima

ANSWEAR.com

Agata Rzeszótko Customer Service Manager w ANSWEAR.com

Agata Rzeszótko z Answear poleca ProOptima

ANSWEAR.com

Agata Rzeszótko Customer Service Manager w ANSWEAR.com

Tomasz i jego zespół to profesjonaliści z dużą wiedzą i praktyką – eksperci z zakresu Customer Experience

więcej

Współpracę z firmą ProOptima rozpoczęliśmy jeszcze przed pandemią. Udało nam się zrobić analizę obecnego stanu, badanie spójności oraz określić mapę drogową do wdrożenia zmian. Tomasz i jego zespół to profesjonaliści z dużą wiedzą i praktyką. Pomogli nam przebrnąć przez procesy na styku z klientem i rozpoznać punkty bólu. Współpraca przebiegała bardzo dobrze i sprawnie. Tomasz chętnie dzielił się wiedzę i doświadczeniami z innych projektów. To wyjątkowy ekspert z zakresu Customer Experience.

Katarzyna Szram z Aquanet poleca ProOptima

Aquanet

Katarzyna Szram Dyrektorka Departamentu Sprzedaży Aquanet SA

Katarzyna Szram z Aquanet poleca ProOptima

Aquanet

Katarzyna Szram Dyrektorka Departamentu Sprzedaży Aquanet SA

Polecam ten kurs CEM Master każdemu kto chce poznać lub odświeżyć wiedzę na temat tego jak adresować CX w organizacji – to kurs z kategorii 'must’ 🙂

więcej

Polecam ten kurs CEM Master każdemu kto chce poznać lub odświeżyć wiedzę na temat tego jak adresować CX w organizacji. Kurs jest prowadzony tylko przez praktyków, co podnosi efektywność nauki i dostarcza narzędzi do wdrożenia 'na już’. Jest to też kurs z kategorii 'must’ także dla tych, którzy 'biegną’ z działaniami proklienckimi nie widząc jeszcze dużego obrazka CX i wielu powiązań, które ta tematyka ma z innymi działami firmy.”

Justyna Paszke Galanty z Lafarge poleca szkoelnia ProOptima

Lafarge Polska

Justyna Paszke Galanty Customer Complaints & CX Manager Lafarge Polska

Justyna Paszke Galanty z Lafarge poleca szkoelnia ProOptima

Lafarge Polska

Justyna Paszke Galanty Customer Complaints & CX Manager Lafarge Polska

I am pleased to recommend Tomasz Kras as an exceptional expert in the field of Customer Experience and I would not hesitate to recommend his services to any organization seeking to improve their customer experience and build stronger customer relationships.

więcej

I am pleased to recommend Tomasz Kras as an exceptional expert in the field of Customer Experience. I have had the pleasure to meet Tomasz on several CEX events and have been consistently impressed with his level of knowledge, professionalism, and dedication to providing outstanding CEM knowledge. His expertise in the field convinced me to cooperate with ProOptima on training project for CS team what delivered measurable results. Tomasz is a true thought leader in the industry, and I would not hesitate to recommend his services to any organization seeking to improve their customer experience and build stronger customer relationships.

Dorota Malinowska poleca firmę ProOptima i pracę z Tomkiem Krasem

Oriflame

Dorota Malinowska Customer Service & Operations Director Poland, Slovakia, Czech Republic w Oriflame Cosmetics

Dorota Malinowska poleca firmę ProOptima i pracę z Tomkiem Krasem

Oriflame

Dorota Malinowska Customer Service & Operations Director Poland, Slovakia, Czech Republic w Oriflame Cosmetics

Interesuje Cię ta usługa?

Wykorzystaj niezbędną wiedzę i narzędzia ProOptima