FRIS jako sposób na planowany rozwój kompetencji liderskich

„Rozwój kompetencji miękkich nie jest już więcej „miękką opcją” w biznesie. Liderzy budzą swoją świadomość i zaczynają rozumieć, że obszary do tej pory traktowane jako „soft”, czyli miękkie, a w szczególności: kompetencje intra-

Daria Lewandowska Daria Lewandowska
FRIS-style-myslenia-i-dzialania-klucz-do-budowania-i-zarzadzania-zespolami-WEBINAR ProOptima

„Rozwój kompetencji miękkich nie jest już więcej „miękką opcją” w biznesie.

Liderzy budzą swoją świadomość i zaczynają rozumieć, że obszary do tej pory traktowane jako „soft”, czyli miękkie, a w szczególności: kompetencje intra- i interpersonalne (komunikacja, twórcze rozwiązywanie problemów, budowanie relacji, inteligencja społeczna i emocjonalna) są niezbędne do zdrowego i zharmonizowanego działania biznesu. Badanie za badaniem wskazują dobitnie, że szkolenia i warsztaty w obszarach intra- i interpersonalnych wpływają na produktywność, zadbanie w firmie o wartościowych ludzi oraz oczywiście, odzwierciedla się w pozytywnych wynikach finansowych.”

FRIS® Style Myślenia i Działania to najszybciej rosnące na polskim rynku narzędzie diagnostyczno-rozwojowe stosowane do wsparcia organizacji w całej Polsce oraz w edukacji i rozwoju menedżerów. Metodologia FRIS® bazuje na teoriach i modelach z obszaru psychologii, wykorzystuje w pełni zwalidowane psychometrycznie narzędzie kwestionariuszowe do pomiaru preferencji poznawczych oraz jest przystosowana do polskich realiów biznesowych.

Zastosowanie FRIS® odbywa się na wielu płaszczyznach, a największymi korzyściami jego zastosowania w pracy z właścicielami firm i wyższą kadrą menedżerską są:

  • Poprawa jakości swojego stylu zarządzania
  • Szybsza komunikacja i lepsze dostosowanie swojej komunikacji w relacjach z innymi
  • Zrozumienie swoich jasnych i ciemnych stron oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji
  • Zmiana świadomości tego, kogo mamy obok siebie
  • Akceptacja na różnorodność i docenianie

Najbardziej skuteczne zespoły, to te najbardziej zróżnicowane pod względem stylów poznawczych, dlatego dodatkowo przygotowujemy menedżerów do świadomego tworzenia synergii w zespołach z wykorzystaniem badania Style Myślenia i Działania FRIS®. Dla wielu menedżerów wyzwaniem jest dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu i wysoka efektywność wspólnych działań.

FRIS® w tym pomaga – w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu bazując na oryginalnej koncepcji, która uwzględnia zarówno efektywność działań, jak i satysfakcję z wykonanej pracy. Znajomość Stylów Myślenia członków zespołu pomaga lepiej się komunikować, budować zdrowe relacje i łatwiej zapobiega potencjalnym konfliktom. Wchodzimy w kontakt ze stylem poznawczym drugiej osoby najbardziej wtedy, gdy zaczynamy z nią współpracę, gdy zaczynamy od siebie zależeć w rozwiązaniu problemu czy osiągnięciu celu.

Zapraszam do obejrzenia webinaru poświęconego FRIS i jego wykorzystaniu w zarządzaniu zwinnymi zespołami:

FRIS style myślenia i działania- klucz do budowania i zarządzania zespołami zwinnym