Kształcenie ustawiczne z KFS z ProOptima

dofinansowanie
dotatcje

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić: każda

tomasz.kras
KFS-z-ProOptima-szkolenia-z-dotacja-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

 • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),
 • osoba fizyczna,

jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią tzw. pomoc de minimis. Jest to taki rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku. Wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w przeciągu 3 lat.

Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Chcesz rozwijać swoją firmę korzystając z dotacji?

Chcesz rozwijać swoją firmę, wyposażyć pracowników w potrzebne do tego kompetencje, ale brakuje Ci środków na opłacenie specjalistycznych szkoleń?

Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu możesz uzyskać aż 80% finansowania na ten cel. Jak to zrobić, gdzie i kiedy złożyć wniosek, a także jakie wymagania musisz spełnić? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubiegania się o wsparcie z KFS!

Jako pracodawca możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w dwóch wysokościach: 80% kosztów kształcenia ustawicznego (jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika) lub 100% kosztów kształcenia ustawicznego (również nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika). Pokrycie kosztów szkoleń w pełnej wysokości dotyczy jednak wyłącznie mikroprzedsiębiorców, czyli firm zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników.

Priorytety wydatkowania 2024

Chcesz wiedzieć jak wygląda sytuacja w powiecie, województwie lub całym kraju? Tutaj zobaczysz listę zawodów deficytowych, zrównoważonych oraz nadwyżkowych na wybranym obszarze.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy, działa w Polsce od 2014 roku i jest jednym z wielu źródeł, z których można pozyskać dotacje na rozwój. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników oraz pracodawców w kierunku dostosowania kompetencji zawodowych do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Planowany budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2024 roku ma zostać podwyższony do kwoty blisko 300 mln zł.

Oto kilka najważniejszych cech programu:

 • KFS udziela pomocy firmom na zasadzie bezzwrotnego wsparcia.
 • Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń dla swoich pracowników (pozostałe 20% musi opłacić samodzielnie).Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób – one mogą uzyskać dofinansowanie nawet na poziomie 100%.
 • Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą być przeznaczone wyłącznie na szkolenia i egzaminy podnoszące kompetencje pracowników.
 • Z dofinansowania mogą korzystać firmy, urzędy, fundacje i wszystkie podmioty zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

ProOptima może być realizatorem wsparcia szkoleniowego dla Ciebie

Stosujemy standardy SUS.20 i dbamy o skuteczność działań rozwojowych. Potwierdzeniem jest certyfikat przyznawany przez DEKRA

Certyfikat-SUS-2.0-ProOptima-2022-2025 potwierdzający jakość usług szkoleniowych i dorarczych

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać środki z KFS?

Firma (pracodawca) musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

W większości urzędów nabory KFS odbywają się w pierwszym kwartale roku i są bardzo krótkie – trwają bowiem zwykle kilka dni. Wniosek KFS należy złożyć na szkolenia, które ma zrealizować konkretna firma szkoleniowa.

Baza Urzędów Pracy

>> znajdź swój Urząd Pracy i skontaktuje się z nim

Wnioski – KFS szkolenia – dofinansowanie 2024

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Każdy Urząd Pracy posiada własny wzór wniosku. Z tego też powodu wniosek trzeba pobrać ze strony swojego Urzędu. Większość wniosków KFS posiada również część, którą musi wypełnić firma szkoleniowa.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej należy:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można również wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Do wniosku na szkolenia finansowane z Krajowego Fundusz Szkoleniowego należy dołączyć:

 • dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą)
 • kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • program kształcenia ustawicznego
 • wzór zaświadczenia wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
 • dokument potwierdzający wpis firmy szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP
 • certyfikat jakości usług szkoleniowych realizatora szkolenia

Baza Urzędów Pracy

>> znajdź swój Urząd Pracy i skontaktuje się z nim

Interesuje Cię szkolenie lub doradztwo z dotacją z KFS?

Napisz do nas a sprawdzimy jakie są możliwości w Twoim województwie!