Dofinansowane szkolenia i doradztwo dzięki środkom krajowym i UE

dofinansowanie
dotatcje
tomasz.kras
Znajdź dofinansowanie dla swojej firmy z PARP z ProOptima

Znajdź dofinansowanie dla swojej firmy z PARP

Największym operatorem, finansującym rozwój jest PARP

Zdobądź środki na projektowanie i wdrażanie nowych produktów, sfinansuj innowacje, otwórz biznes lub zwiększ skalę jego działania.

Znajdź dofinansowanie dla swojej firmy z PARP

https://www.parp.gov.pl/component/grants/?sort=default&term%5B%5D=1&text_search=

Rozwój firmy z dotacją

Organizacje uczące się osiągają lepsze wyniki oraz nieustannie ewoluują, zdobywając coraz lepszą pozycję na rynku.

Jeśli, jako menedżer lub HRowiec, chcesz inwestować w rozwój swojej działalności? Poszerzaj swoją wiedzę, a także postaw na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia dla firm!

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) – ProOptima od samego początku istnienia bazy w niej działa i realizuje szkolenia i doradztwo z dotacją.

Dla kogo: Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie)

Kto może brać udział w usługach: Kadra zarządzająca i pracownicy.

Na co można wykorzystać dotacje: W ramach Bazy Usług Rozwojowych można dofinansować usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności albo kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji. Są to w szczególności usługi szkoleniowe i doradcze.

Jaki % dofinansowania najczęściej można uzyskać? :

  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw,
  • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%,
  • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%.

Ile:

  • Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu.
  • Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 5.000 zł. W odniesieniu do usługi szkoleniowej kwota dotyczy jednej usługi rozwojowej dla pojedynczego uczestnika usługi. W odniesieniu do usługi doradczej kwota dotyczy całości usługi rozwojowej.

ProOptima może być realizatorem wsparcia szkoleniowego z dotacją dla Ciebie

Stosujemy standardy SUS.20 i dbamy o skuteczność działań rozwojowych. Potwierdzeniem jest certyfikat przyznawany przez DEKRA

Certyfikat-SUS-2.0-ProOptima-2022-2025 potwierdzający jakość usług szkoleniowych i dorarczych

Interesuje Cię szkolenie lub doradztwo z dotacją?

Napisz do nas a sprawdzimy jakie są możliwości w Twoim województwie!