Skuteczny feedback – algorytmy postępowania czy intuicja i żywioł

rozwój menedżera
feedback
informacja zwrotna

80 % menedżerów, uważa że wie i potrafi udzielać feedbacku. 20% sądzi, że ciągle musi jeszcze nad tym pracować. W praktyce tych 80% menedżerów, po części nieumiejętnie udziela informacji

ProOptima
Skuteczny feedback – algorytmy postepowania czy intuicja i zywiol We

80 % menedżerów, uważa że wie i potrafi udzielać feedbacku. 20% sądzi, że ciągle musi jeszcze nad tym pracować. W praktyce tych 80% menedżerów, po części nieumiejętnie udziela informacji zwrotnej. Zdaję sobie sprawę, że to trochę niesprawiedliwe uogólnienie. Na dodatek nie poparte żadnymi badaniami.

Jednak od „wiem” do zastosowania w praktyce jest daleka droga. Pomiędzy „wiem” a „potrafię” jest spora luka pełna błędów i nieporozumień wynikających z nieznajomości mechanizmów psychologicznych zachodzących podczas takiej interakcji.

Nasz webinar ma na celu dostarczenie Państwu inspiracji jak tą lukę wypełnić praktycznymi narzędziami, dla których „czucie i wiara” jest wspaniałym dodatkiem, przyprawą wzmacniającą „smak” tej relacji rozwojowej.

Program webinaru:

 • Jak zbudować zaufanie w kontakcie z pracownikiem?
 • Najczęstsze pułapki w budowaniu zaufania podczas informacji zwrotnej.
 • Mechanizm negatywnej projekcji i jego wpływ na postrzeganie feedbacku przez pracownika.
 • Słucham, słyszę, nie rozumiem – częste błędy aktywnego słuchania.
 • Od interesów do stanowisk w relacji feedback-owej.
 • Dlaczego warto stosować algorytmy postępowania w informacji zwrotnej?
 • Przykładowe praktyczne algorytmy przydatne w różnych sytuacjach:
  • algorytm prowadzenia rozmowy dyscyplinującej
  • algorytm uznania i pochwały
  • algorytm przekazywania trudnych decyzji
 • Dyskusja nad zasadnością stosowania i zawartością algorytmów.

Webinar odbył się 26.10.2020 g 11:00