Pega. Stała współpraca szkoleniowa doskonaląca kompetencje miękkie.

Pegasystems to producent oprogramowania wspierający wiodące przedsiębiorstwa na świecie strategicznymi aplikacjami biznesowymi dla sprzedaży, marketingu i usług. Co zrealizowaliśmy? Współpraca z PEGA rozpoczęła się prawie

Pegasystems to producent oprogramowania wspierający wiodące przedsiębiorstwa na świecie strategicznymi aplikacjami biznesowymi dla sprzedaży, marketingu i usług.

Co zrealizowaliśmy?

Współpraca z PEGA rozpoczęła się prawie 7 lat temu, kiedy pierwsi pracownicy (teraz już menedżerowie) uczestniczyli w szkoleniach z komunikacji. Potem byli kolejni i kolejni. W ciągu naszej wieloletniej współpracy zrealizowaliśmy kilkanaście szkoleń, z których najwięcej dotyczyło: rozwoju kompetencji, komunikacji, prezentacji i wystąpień publicznych.

Każde szkolenie dla grup pracowników realizowane w kolejnych latach poprzedzone było diagnozą potrzeb. Wydawać by się mogło, że znajomość firmy zwalnia nas z obowiązku rozpoznawania potrzeb uczestników, ale nie jest możliwe przygotowanie dobrego, skrojonego na miarę szkolenia bez „zdjęcia miary”. Ankiety przed szkoleniowe, rozmowy z przełożonymi i samymi uczestnikami pozwoliły nam przygotować szkolenia. Ich zakres, narzędzia, ćwiczenia oraz treść odpowiadające wyzwaniom, z jakimi mierzyli się uczestnicy danej grupy. Dzięki zaangażowaniu trenerów w proponowane na sali szkoleniowej aktywności uczestnicy nabywali niezbędną wiedzę. Zaraz po tym, mogli ją wdrożyć w opracowywane wystąpienia i prezentacje, które następnie wygłaszali przed grupą. Wskazówki i informacje zwrotne pomagały im zmieniać niewłaściwe nawyki. Utrwalać te, które determinują sukces w przygotowywaniu i prowadzeniu prezentacji oraz wystąpień.

Opinie uczestników

„Szkolenie pozwala zwrócić uwagę na ważne aspekty prezentacji. Uczy, jak radzić sobie ze stresem w trakcie wystąpień publicznych. Przełamuje własny strach i ułatwia wyjście poza własną strefę komfortu. Nabyta wiedza jest przydatna w codziennej pracy”
„Świetnie spędziłem czas i bardzo dużo wyniosłem ze szkolenia. Było dobrze prowadzone, w krótkim czasie pozwoliło nabyć cenną wiedzę. Prowadzący był przyjazny i w klarowny sposób przekazywał proste i skuteczne rady, które następnie wspólnie ćwiczyliśmy”