Lider idealny - cechy lidera zespołu | artykuł ProOptima

Jakie są kluczowe kompetencje charyzmatycznego przywódcy?

Hala produkcyjna znacznie zmieniła swoje oblicze. Wiąże się to z ogromnymi zmianami, zarówno w rozwoju technologicznym, wprowadzeniu systemów zarządzania, Lean, Kaizen, jak i wieloma innymi czynnikami. W pędzie tworzenia często pomijani są ludzie, którzy ostatecznie odpowiadają za wszystkie procesy. Warto zadać pytanie i zastanowić się czym to może być spowodowane.

Kierownicy i Liderzy są pracownikami, na barkach których spoczywa wiele obowiązków. To oni odpowiadają za ludzi, procesy, wyniki swojej części pracy. Przy wielu obowiązkach trudna dla nich może być koncentracja na pracownikach, co dodatkowo wzmacniać może niewiedza – jak właściwie powinno się kierować?

Z drugiej strony pomyślmy przez chwilę o ludziach, pracownikach hali produkcyjnej. Często możemy spotkać się z niezaangażowanymi, niezmotywowanymi, a nawet lekceważącymi uwagi przełożonego przypadkami. Stan taki nie jest jednak wynikiem tylko osobowości i czystej niechęci pracownika, a nieumiejętnego sposobu nim zarządzania: motywowania, wspierania i rozwijania jego kompetencji.

Motywowanie pracowników

Przedsiębiorstwa od zawsze musiały dbać o odpowiedni poziom zaangażowania pracowników, dawniej przez ścisły nadzór nad wykonywaniem zadań, by z czasem stawiać na działania ukierunkowane na stworzenie motywującego środowiska pracy. O ile wcześniej motywowanie pracowników często było jedynie pobocznym czynnikiem różnego rodzaju projektów, to od kilku lat staje się kluczowym celem zakrojonych na szeroką skalę działań. Bez względu na branżę, rynek i specyfikę działania firmy, czy  jej wielkość (a w tym ilość zatrudnionych) motywowanie jest jednym z kluczowych funkcji zarządzania. Ostatecznie to od efektywności podwładnych zależeć będzie jakie wyniki osiągnie organizacja.

Lider zespołu

Z zastanówmy się jaki tak naprawdę powinien być lider, czyli „przywódca” który dowodzi swoim zespołem. Bez wątpienia, do najistotniejszych predyspozycji należeć będą zdolności organizacyjne, umiejętność przewodzenia ludźmi, systematyczność i orientacja na rezultaty, komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność i chęć doskonalenia, otwartość na zmiany. To jednak nie wszystko.

Na szkoleniach z przywództwa i kierowania w zespołach produkcyjnych jednym z wykonywanych zadań jest stworzenie profilu dwóch liderów: „idealnego” – takiego za którym każdy będzie chciał podążać oraz „anty-lidera” – osoby, która nie może liczyć na posłuch. Przyglądnijmy się teraz tym dwóm sylwetkom:

Lider idealny, to CHARYZMATYCZNY PRZYWÓDCA, który do swoich naturalnych kompetencji może zaliczyć:

 • zdolności przywódcze oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej i współpracowników,
 • umiejętność motywowania i koordynowania działań interdyscyplinarnego, wieloosobowego zespołu składającego się z osób o różnych profilach zawodowych,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • zdolność do efektywnego delegowania zadań,
 • zdolności analityczne i planistyczne,
 • systematyczność i orientacja na rezultaty,
 • elastyczność, otwartość na zmiany i wyzwania,
 • chęć ciągłego uczenia się i umiejętność efektywnego zarządzania wiedzą,
 • wysoka dyspozycyjność i mobilność,
 • odporność na stres.

„Anty-lider” to osoba, która:

 • nie potrafi i nie rozmawia z członkami zespołu, nie informuje o bieżących i planowanych działaniach,
 • nie używa żadnych stylów kierowania, wydaje polecenia służbowe bez namysłu do kogo i w jakiej formie są one kierowane,
 • nie potrafi (i często nie ma świadomości o zasadach) przekazywać informacji zwrotnych ani delegować zadań,
 • używa podniesionego tonu głosu, wydaje nakazy,
 • jest niezdecydowana, widać jej brak kompetencji związanych z obszarem swojego działania (przywódczych, produkcyjnych itp.),
 • niechętnie podchodzi do zmian, boi się nowości,
 • jest niesystematyczna, nie daje przykładu własną pracą i jej efektami,
 • nie potrafi motywować i wspierać podległych jej ludzi.

Czy bycia dobrym liderem można się nauczyć? Tak, ale pod warunkiem, że ma się naturalne predyspozycje do bycia liderem, a także chęć przyjmowania informacji zwrotnych na swój temat oraz dalszego rozwoju.

Powrót do kategorii:

Przeczytaj więcej na ten temat:

Różnorodność (diversity), włączenie (inkluzja) czyli D&I a zaangażowanie pracowników i biznes

Human Resources

Jak praktycznie podejść do tematu różnorodności i inkluzji, żeby wzmocnić zaangażowanie pracowników i szybciej reagować na zmiany rynkowe?

Różnorodność (Diversity), włączenie (Inclusion) czyli D&I a zaangażowanie pracowników i biznes Na…

Lider i jego zespół

FRIS jako sposób na planowany rozwój kompetencji liderskich

„Rozwój kompetencji miękkich nie jest już więcej „miękką opcją” w biznesie. Liderzy…

Doceń mnie 6 wskazówek jak to robić skutecznie szkolenia z ProOptima

Skuteczne komunikowanie

Doceń mnie! 6 wskazówek o tym jak doceniać pracę podwładnych i współpracowników

Aż 80 proc. uczestników polskiego badania publikowanego w onet.pl, a realizowanego na zlecenie…

Wyzwania-menedzera-w-czasach-kryzysu-i...-konsultacje i doradztwo ProOptima

Lider i jego zespół

Wyzwania menedżera w kryzysie i … po nim

Kryzys jest zagrożeniem dla dotychczasowego sposobu działania. Jest jednak i tak,…

rozmowa menedzera z pracownikiem pomaga w budowaniu Employee Experience szkolenie ProOptima

Human Resources

3 działania, które pozwolą zadbać o doskonały poziom Employee Experience

Zaangażowanie pracowników budują konkretni menedżerowie. Zarząd podejmując strategiczne decyzje a bezpośredni…

Ocena 360 w zdalnym środowisku pracy

Human Resources

Oceny 360 stopni dla zespołów zdalnych i hybrydowych?

Początek roku w wielu firmach wiąże się z oceną pracownika. W wielu –…