Trendy Employee Experience. Ilu pracowników jest naprawdę zaangażowanych w swoją pracę?

EX
Employee Experience

Wiele wskazuje na to, że w z roku na rok jednym z najważniejszych wyzwań dla menedżerów jest wzmacnianie Employee Experience w ich organizacjach. Zaangażowanie pracowników oznacza ich emocjonalny związek z organizacją, chęć

Elzbieta Gierczynska Elżbieta Gierczyńska
polepszyć jakość obsługi klienta

Wiele wskazuje na to, że w z roku na rok jednym z najważniejszych wyzwań dla menedżerów jest wzmacnianie Employee Experience w ich organizacjach.

Zaangażowanie pracowników oznacza ich emocjonalny związek z organizacją, chęć pozostania w firmie, poświęcenie się pracy. Na poziom zaangażowania pracowników wpływają możliwości rozwoju, efektywność zarządzania, dostępne wsparcie i zasoby.

Patrząc już bardziej szczegółowo najważniejszym czynnikiem budującym zaangażowanie w organizacjach jest zaufanie wobec przełożonych i przekonanie, że podejmują oni słuszne dla firmy decyzje. Ważne są także możliwości szkolenia i wsparcie rozwoju pracowników, docenianie przez przełożonych wykonywanej pracy, widoczne przełożenie wykonywanych zadań na cele strategiczne firmy.

Jak bardzo pracownicy są zaangażowani? Dane z najnowszych badań mocno niepokoją.

Zaledwie połowa pracowników jest zaangażowana w swoją pracę!

Zaledwie połowa badanych na całym świecie pracowników (53%) jest zaangażowana w swoją pracę (Qualtrix). U osób z krótkim stażem w firmie (do 2 lat) największy wpływ na poziom zaangażowania mają możliwości korzystania ze szkoleń i rozwoju. Wraz z dłuższym stażem rośnie rola czynnika zaufania do decyzji podejmowanych przez przełożonych i efektywności zarządzania.

Dlaczego warto zadbać o pozytywne doświadczenia pracowników?

Firmy, które podejmują świadome działania w obszarze Employee Experience, najczęściej cechuje także mocna kultura organizacji, wysoki poziom zaangażowania pracowników, wspieranie różnorodności i bliskość z pracownikami na każdym etapie – od rekrutacji po odejście z firmy. Jest więc o co zawalczyć.

Employee Experience a Customer Experience

Troska o Employee Experience nie jest tylko zadaniem działu HR!

Wymaga połączonych wysiłków działu personalnego, IT, finansowego, ale także działów obsługi klienta, marketingu i sprzedaży. Dlaczego?

W wielu organizacjach rośnie świadomość znaczenia strategii Employee Experience dla realizacji strategii Customer Experience Management. Tylko zaangażowani i związani z firmą pracownicy są w stanie doskonale zadbać o doświadczenia klientów. Biorąc to pod uwagę strategie Employee Experience nie są już widziane jako mało istotny dodatek czy miły bonus dla pracowników, ale jako kluczowy element strategii biznesowej firmy.

Działania na rzecz wspólnej strategii sprawiają, że konieczne staje się połączenie wysiłków z obszarów Employee Experience i Customer Experience, ale też Product Experience i Brand Experience. Dzięki połączeniu sił można najlepiej testować nowe produkty i usługi, a także doskonalić procesy obsługi klienta, jednocześnie dbając o komfort i zaangażowanie pracowników.

Można przewidywać, że w związku z połączeniem działań skoncentrowanych na dbałości o doświadczenia klientów i pracowników, w obszarze Employee Experience będziemy obserwować dążenie do jak największej personalizacji. Tak, jak to się już dzieje w Customer Experience. Podejmowane kroki będą się koncentrować na dopasowywaniu organizacji do potrzeb jednostek, odchodząc od zasady identycznego traktowania każdego pracownika. Ważną rolę do odegrania będą mieli specjaliści zajmujący się zarządzaniem różnorodnością w organizacji. Ich zadaniem będzie zbieranie feedbacku od różnicowanych grup pracowników na temat ich podróży przez organizację (Employee Journey Map).

Jak zadbać doświadczenia pracowników w Twojej organizacji?

O tym w kolejnym wpisie z trzema wskazówkami jak dbać o doskonały poziom Employee Experience