Jak wzmocnić lojalność pracowników?

zaangażowanie pracowników
Employee Experience

Poza prawidłowo prosperującym systemem zarządzania oraz warunkami finansowymi, ważnym czynnikiem decydującym o związaniu się pracownika z firmą jest podmiotowe podejście do niego i jego potrzeb. W jaki sposób poprzez zainteresowanie się

ProOptima
Xhappy young woman using her laptop at home rtlzkHid7Ob.png.pagespeed.ic .3DA1mRE3e

Poza prawidłowo prosperującym systemem zarządzania oraz warunkami finansowymi, ważnym czynnikiem decydującym o związaniu się pracownika z firmą jest podmiotowe podejście do niego i jego potrzeb. W jaki sposób poprzez zainteresowanie się potrzebami pracownika budować kulturę organizacyjną kształtującą określone postawy swoich podwładnych: lojalność i zaangażowanie?

Lojalność rozumiana jest najczęściej jako utożsamianie się pracownika z organizacją, silne przywiązanie do firmy, zespołu w którym się pracuje na co dzień, a także uczciwość i postępowanie zgodnie z prawem wobec firmy. To także reprezentowanie organizacji na zewnątrz poprzez realizowanie jej celów, dbanie o dobre imię i tworzenie odpowiedniego wizerunku, zmierzanie do ogólnego rozwoju i umacniania pozycji rynkowej. Sposobów tworzenia kultury wspierającej rozwój pracownika jest wiele, ale obserwując rynki krajów zachodnich można zauważyć tendencję do budowania lojalności poprzez poprawę ogólnych warunków pracy. Akcent stawiany jest zwłaszcza na wdrażanie programów wspierających samopoczucie i kondycję zdrowotną pracowników, w rozumieniu o wiele szerszym niż tylko medyczny – koncentrując się na całościowym rozwoju psychofizycznym pracownika.

Dlaczego inwestować w lojalność pracowników?

To pierwsze pytanie, jakie pojawia się wśród pracodawców. Otóż powodów jest wiele. Przede wszystkim dlatego, że budowanie lojalności przeradza się w zaangażowanie i wydajność. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Walker Information zdecydowana większość (92%) lojalnych pracowników obsługuje klientów powyżej postawionych im wymagań lub w pełni je realizując. Natomiast pracownicy niezadowoleni z pracy prawie o połowę rzadziej (54%) wywiązują się ze swoich obowiązków w pełni lub powyżej oczekiwań. Pracownicy, którzy lubią swoją pracę, mają większe chęci do działania, lepiej pracują. Co więcej, zaangażowany pracownik to taki, który ma silne pragnienie, aby pozostać członkiem danej organizacji, jest skłonny do wysokiego poziomu wysiłku na jej rzecz oraz wierzy w cele i wartości swojej organizacji. Tak więc, jeśli firma stawia na pierwszym miejscu swoich pracowników szybko zauważy efekty.

Czy to jest rozwiązanie dla mojej firmy?

To drugie kluczowe pytanie, które zadają sobie menedżerowie zainteresowani innowacyjnym inwestowaniem w swój personel. Dryfując wśród spektrum możliwości, jakie obecnie oferuje rynek, dokonanie najlepszego wyboru może wydawać się trudne. I owszem, wiele firm może dziś opowiedzieć o nietrafionych programach, jakie zdecydowało się wdrożyć. Nie będzie jednak spektakularnych rezultatów, jeśli inicjatywy nie poprzedzi się identyfikacją potrzeb. Przeprowadzenie chociażby prostej ankiety, zawierającej podstawowe pytania z obszarów budujących satysfakcję pozwoli ocenić w którą stronę najsensowniej się udać, które działania są najbardziej pożądane. W rzeczywistości implementacja całościowej kultury zdrowej firmy w różnych strukturach organizacyjnych nie zawsze jest prosta, jednakże sprawdza się tu metoda znana z filozofii działania Kaizen: droga małych kroków.

Oznacza to, że nie trzeba od razu decydować się na działania na szeroką skalę, ale systematycznie wdrażać pojedyncze możliwości, które pozwolą na uzyskanie informacji zwrotnej od pracowników na temat postrzegania takiej koncepcji.

Co można zrobić, by budować zaangażowanie pracowników?

Pracodawca ma obecnie możliwość wpłynięcia na poprawę funkcjonowania osób zatrudnionych poprzez rozwijanie nawyków pro-zdrowotnych oraz tworząc kulturę wspierającą zdrowy styl życia. Oto przykładowe możliwości:

Inwestycja w ergonomię biura

Samo wykonywanie pracy biurowej w dłuższym okresie powoduje różnego rodzaju schorzenia, choroby i dolegliwości. Po pierwsze przebywanie w sztucznym środowisku, gdzie zarówno wentylacja, jak i oświetlenie są nienaturalne – w dodatku przez osiem godzin dziennie – bardzo osłabia organizm. Dodatkowo w typowej pracy biurowej brak ruchu, a siedząca (zazwyczaj niewłaściwa) pozycja przy komputerze w dłuższej perspektywie powoduje schorzenia kręgosłupa oraz układu kostnego. Zainwestowanie w ergonomię przestrzeni nie tylko sprawi, że biuro i otoczenie nabiorą estetyki i przyjaznego klimatu, ale dadzą pozytywny oddźwięk w samopoczuciu pracowników. Dlaczego? Większa część codziennego życia pracowników jest związana z ich pracą. W związku z tym warunki, w jakich będą przebywać i pracować będą wpływać na ich aktywność, efektywność oraz wydajność.

Zorganizowanie pokojów ciszy

Jednym z praktykowanych w zagranicznych, a w ostatnich latach i polskich firmach jest tworzenie w przestrzeniach biurowych pokoi ciszy, tzw. chillout room’ów. Są to strefy umożliwiające pracownikom krótkie aczkolwiek autentyczne zrelaksowanie się, odstresowanie, wyciszenie. Jest także miejscem do nieformalnych spotkań, przerw w pracy, nieoficjalnych spotkań zespołów. Poprzez swoją formę uspokaja, a jednocześnie pobudza kreatywne myślenie.

Aktywność fizyczna dostępna dla pracowników

Regularne ćwiczenia wpływają na wydajność, energię, wzrost koncentracji oraz lepszy nastrój poprzez obniżenie poziomu napięcia. Pracodawca może zaoferować osobom zatrudnionym różne formy aktywności ruchowej: pakiety socjalne (siłownia, basen, fitness, etc.), stworzyć salę do ćwiczeń na terenie firmy (siłownia, zajęcia z jogi) czy wprowadzić inicjatywę wspólnego relaksu po pracy podczas gier zespołowych lub aktywnego pobytu w klubach fitness. Warto tu zauważyć, że często pojawia się problem, iż pracownicy nie wykorzystują karnetów wykupionych przez firmę. Powodem tego może być brak wiedzy na temat właściwej/optymalnej formy aktywności ruchowej. Należy zbadać ten problem pytając pracowników, co byłoby dla nich najbardziej użytecznym rozwiązaniem.

Zdrowe jedzenie podczas pracy

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odpowiednia dieta może podnieść poziom wydajności w pracy nawet o 20%. Badania wskazują, że większość ludzi ma złe nawyki żywieniowe w pracy, co negatywnie wpływa na efektywność wykonywanych obowiązków służbowych. Firma może również wspierać ten obszar u pracowników edukując ich w jaki sposób właściwie się odżywiać, czy też wprowadzając odpowiednie menu do stołówki biurowej, organizując „zdrowy” catering.

Programy work-life balance

W ostatnich czasach wyzwaniem staje się wypracowanie rozwiązań, które usatysfakcjonują pracowników pragnących łączyć życie zawodowe i robienie kariery z czasem wolnym, życiem z rodziną. Jedną z odpowiedzi są programy równowagi praca-życie oferujące całą gamę możliwości wspierania życia rodzinnego: od warsztatów dla młodych rodziców, poprzez pokoje dla młodych mam w biurach, aż po tworzenie przedszkoli na terenie firmy. Aktualna zmiana przepisów prawa daje także możliwość tworzenia firmowych żłobków, co spotkało się z dużym zainteresowaniem pracodawców. Inwestycja w programy work-life balance to dla organizacji sposób, by mieć efektywnych i niesfrustrowanych pracowników. Dla pracowników to sposób na efektywność we wszystkich obszarach życia, na pełnienie swoich ról – zawodowej i pozazawodowej – z zaangażowaniem, energią i satysfakcją dla siebie i pracodawcy.

Elastyczne formy zatrudnienia

Inną możliwością na dylematy pracodawcy związane z problemami, które są pochodną zobowiązań pracowników wobec rodziny, konieczność opieki nad dziećmi, czy innymi członkami rodziny są elastyczne formy zatrudnienia. Pozwalają optymalizować tryb i czas pracy, tak aby osiągać możliwie najlepsze efekty, umożliwiają również łączenie obowiązków służbowych z innymi zobowiązaniami w życia poza-zawodowego.

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Cisco przez agencję InsightExpress wśród 2600 pracowników i informatyków z 13 krajów dowodzą, jak bardzo duże znaczenie ma możliwość pracy w dowolnym miejscu – czynnik ten może wpływać na lojalność wobec firmy (13%), wybór stanowiska (12%) i morale (9%). Na przykład dwóch na trzech pracowników na całym świecie (66%) przyznało, że przyjęliby ofertę pracy z niższym wynagrodzeniem i większą elastycznością korzystania z urządzeń, dostępem do mediów społecznościowych i mobilnością, rezygnując z lepiej płatnej oferty, pozbawionej jednak takiej elastyczności.

Organizacja wyjazdów w duchu „wellness”

Doraźne działania jakie może podjąć pracodawca w celu gratyfikacji swoich podwładnych, to organizowanie wyjazdów czy cyklicznych eventów firmowych w nurcie pro-zdrowotnym. Oznaczać to będzie po prostu, że tematyka i aranżacja wyjazdu skupią się wokół aktywności oraz promowania nawyków i zachowań pro-zdrowotnych wśród podwładnych. Mogą to być przykładowo: wyjazdy do ośrodków SPA, czy eventy, w które wpisane są rożne aktywności ruchowe, jak taniec, zajęcia jogi, mindfulness, zajęcia outdoorowe.

Warsztaty i szkolenia

Istotnym uwarunkowaniem kształtowania lojalności pracowniczej jest również monitorowanie wyczerpania emocjonalnego i potencjalnego wypalenia zawodowego. Zaradzić tu mogą oferowane licznie szkolenia, jak na przykład: radzenie sobie ze stresem czy zarządzanie energią życiową. Pozwolą one nabrać refleksji do swojego stylu życia i pracy, a także wypracować nowe umiejętności związane z tworzeniem pro-zdrowotnych nawyków.

Aby podjąć słuszną decyzję, co do wyboru optymalnego rozwiązania dla swojej organizacji, potrzebne jest spełnienie dwóch warunków: wspomniana już wcześniej rzetelna analiza potrzeb oraz przyzwolenie na realizację tej strategii „z góry”, gdyż bez tego nie odniesie ona żadnych efektywnych rezultatów. Piramida obrazuje w jaki sposób realizacji pomysłu powinna przejść przez organizację.

Istotne z punktu widzenia identyfikacji pracownika z organizacją, a więc jego zaangażowania w pracę, jest to, czy jego potrzeby i wartości są tożsame z wartościami charakterystycznymi dla danej kultury organizacyjnej. Poczucie spełnienia potrzeb oraz oferowania spektrum wspierających życie możliwości jest źródłem pozytywnych wzmocnień dla poczucia swej wartości i spełnia funkcję motywacyjną. To z kolei wpływa na tworzenie poczucia bliskości i bezpieczeństwa. Lojalność jest zjawiskiem pochodzącym ze sfery wartości, a więc takim które buduje się przez długi czas, w konsekwentnym procesie systematycznych działań. Opłacalność tej inwestycji już od wielu lat opisują specjaliści.

Reasumując, obecnie wachlarz możliwości działań pracodawcy jest wystarczająco duży, aby w odpowiednim mixie zapewnić satysfakcjonującą pracę podwładnym.

Czy to się opłaca?

A czy opłacają się koszty związane z absencją czy rotacją pracowników? W obecnych czasach coraz częściej możemy spotkać się z szybko wypalonymi pracownikami, którzy już po kilku latach swojej aktywności zawodowej poszukują ucieczki oraz alternatyw, które może za mniejszą kwotę, ale pozwolą zachować balans między pracą i życiem, jak też poczuć, że życie trwa również w pracy. Tak więc niewątpliwie zyskowne jest wyjście im naprzeciw i stworzenie takiej przestrzeni, z której nie tylko nie będzie chciało się odchodzić, ale którą będzie się chciało rozwijać i wspierać.