Lider idealny

lider
lider idealny

Jakie są kluczowe kompetencje charyzmatycznego przywódcy? Hala produkcyjna znacznie zmieniła swoje oblicze. Wiąże się to z ogromnymi zmianami, zarówno w rozwoju technologicznym, wprowadzeniu systemów zarządzania, Lean, Kaizen, jak

ProOptima
XJM Industrial 800 3820.png.pagespeed.ic .DvXRe4SE09

Jakie są kluczowe kompetencje charyzmatycznego przywódcy?

Hala produkcyjna znacznie zmieniła swoje oblicze. Wiąże się to z ogromnymi zmianami, zarówno w rozwoju technologicznym, wprowadzeniu systemów zarządzania, Lean, Kaizen, jak i wieloma innymi czynnikami. W pędzie tworzenia często pomijani są ludzie, którzy ostatecznie odpowiadają za wszystkie procesy. Warto zadać pytanie i zastanowić się czym to może być spowodowane.

Kierownicy i Liderzy są pracownikami, na barkach których spoczywa wiele obowiązków. To oni odpowiadają za ludzi, procesy, wyniki swojej części pracy. Przy wielu obowiązkach trudna dla nich może być koncentracja na pracownikach, co dodatkowo wzmacniać może niewiedza – jak właściwie powinno się kierować?

Z drugiej strony pomyślmy przez chwilę o ludziach, pracownikach hali produkcyjnej. Często możemy spotkać się z niezaangażowanymi, niezmotywowanymi, a nawet lekceważącymi uwagi przełożonego przypadkami. Stan taki nie jest jednak wynikiem tylko osobowości i czystej niechęci pracownika, a nieumiejętnego sposobu nim zarządzania: motywowania, wspierania i rozwijania jego kompetencji.

Motywowanie pracowników

Przedsiębiorstwa od zawsze musiały dbać o odpowiedni poziom zaangażowania pracowników, dawniej przez ścisły nadzór nad wykonywaniem zadań, by z czasem stawiać na działania ukierunkowane na stworzenie motywującego środowiska pracy. O ile wcześniej motywowanie pracowników często było jedynie pobocznym czynnikiem różnego rodzaju projektów, to od kilku lat staje się kluczowym celem zakrojonych na szeroką skalę działań. Bez względu na branżę, rynek i specyfikę działania firmy, czy jej wielkość (a w tym ilość zatrudnionych) motywowanie jest jednym z kluczowych funkcji zarządzania. Ostatecznie to od efektywności podwładnych zależeć będzie jakie wyniki osiągnie organizacja.

Lider zespołu

Z zastanówmy się jaki tak naprawdę powinien być lider, czyli „przywódca” który dowodzi swoim zespołem. Bez wątpienia, do najistotniejszych predyspozycji należeć będą zdolności organizacyjne, umiejętność przewodzenia ludźmi, systematyczność i orientacja na rezultaty, komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność i chęć doskonalenia, otwartość na zmiany. To jednak nie wszystko.

Na szkoleniach z przywództwa i kierowania w zespołach produkcyjnych jednym z wykonywanych zadań jest stworzenie profilu dwóch liderów: „idealnego” – takiego za którym każdy będzie chciał podążać oraz „anty-lidera” – osoby, która nie może liczyć na posłuch. Przyglądnijmy się teraz tym dwóm sylwetkom:

 

Lider idealny, to CHARYZMATYCZNY PRZYWÓDCA, który do swoich naturalnych kompetencji może zaliczyć:

 • zdolności przywódcze oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej i współpracowników,
 • umiejętność motywowania i koordynowania działań interdyscyplinarnego, wieloosobowego zespołu składającego się z osób o różnych profilach zawodowych,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • zdolność do efektywnego delegowania zadań,
 • zdolności analityczne i planistyczne,
 • systematyczność i orientacja na rezultaty,
 • elastyczność, otwartość na zmiany i wyzwania,
 • chęć ciągłego uczenia się i umiejętność efektywnego zarządzania wiedzą,
 • wysoka dyspozycyjność i mobilność,
 • odporność na stres.

 

„Anty-lider” to osoba, która:

 • nie potrafi i nie rozmawia z członkami zespołu, nie informuje o bieżących i planowanych działaniach,
 • nie używa żadnych stylów kierowania, wydaje polecenia służbowe bez namysłu do kogo i w jakiej formie są one kierowane,
 • nie potrafi (i często nie ma świadomości o zasadach) przekazywać informacji zwrotnych ani delegować zadań,
 • używa podniesionego tonu głosu, wydaje nakazy,
 • jest niezdecydowana, widać jej brak kompetencji związanych z obszarem swojego działania (przywódczych, produkcyjnych itp.),
 • niechętnie podchodzi do zmian, boi się nowości,
 • jest niesystematyczna, nie daje przykładu własną pracą i jej efektami,
 • nie potrafi motywować i wspierać podległych jej ludzi.

Czy bycia dobrym liderem można się nauczyć? Tak, ale pod warunkiem, że ma się naturalne predyspozycje do bycia liderem, a także chęć przyjmowania informacji zwrotnych na swój temat oraz dalszego rozwoju.