Rola Dyrektora ds. Doświadczeń (CXO)

Customer Experience Management
CXO

Posiadanie odpowiedniej osoby na stanowisku Dyrektora ds. Doświadczeń (Chief Experience Officer), to prawdziwy skarb. Dzięki takiej osobie, dotarcie do poziomu organizacji zorientowanej na Klienta, jest o wiele szybsze i płynniejsze. Dyrektor ds. Doświadczeń

ProOptima
XPozycja szefa pozycja stracona crop.png.pagespeed.ic . j6OlWHMHC

Posiadanie odpowiedniej osoby na stanowisku Dyrektora ds. Doświadczeń (Chief Experience Officer), to prawdziwy skarb.
Dzięki takiej osobie, dotarcie do poziomu organizacji zorientowanej na Klienta, jest o wiele szybsze i płynniejsze.
Dyrektor ds. Doświadczeń to dość nowa rola w organizacji. Pierwsze takie stanowiska pojawiły się w organizacjach około 2006 roku. Osoby będące CXO w tamtym czasie miały za zadanie rozwój wszystkich usług dla płacących Klientów. Chodziło przede wszystkim o maksymalizację zysków.
Z biegiem czasu rola Dyrektora ds. Doświadczeń zaczęła ewoluować od Dyrektora ds. Doświadczeń z kompetencjami Dyr. Marketingowego, do osoby odpowiedzialnej za opracowywanie, uruchamianie i zarządzanie bogatym portfolio doświadczeń Klientów.
A jak to wygląda dzisiaj? Na czym polega rola Dyrektora CXO? Kim jest i kim powinien być?

W dzisiejszym biznesie posiadanie w organizacji Dyrektora ds. Doświadczeń jest bardzo na czasie, ponieważ temat związany z Customer Experience jest bardzo na czasie.
W niektórych firmach, w szczególności tych technologicznych rola Dyrektora ds. Doświadczeń przypada najczęściej osobie związanej z User Exeprience. Jednak to nie wystarcza. Są również firmy, gdzie prezesi tytułują siebie jako CXO.
Skąd to wynika?
Przede wszystkim z niewiedzy związanej z kompetencjami i obwiązkami na tym stanowisku.
Istnieją dwa kluczowe obszary, w których musi działać CXO.

 • Pierwszy: budowanie strategii doświadczeń Klientów.
 • Drugi: praca operacyjna mająca na celu realizację strategii.
  Z tych dwóch obszarów wyłaniają się 4 główne role Dyrektora ds. Doświadczeń.
 1. Katalizator
  Dyrektor ds. Doświadczeń musi być osobą, której energia i chęć działania powodują wśród innych pracowników organizacji ekscytację. CXO musi wyzwalać energię do działania i zarażać innych pozytywną mocą, które jest jednym z kreatorów wyjątkowych doświadczeń Klientów.
 2. Projektant
  CXO musi umieć wykorzystywać każdy element firmy, którym dysponuje do budowanie wyjątkowych doświadczeń. Bywa tak, że zasób takich elementów w organizacji jest „ubogi”. Jednak dyrektor ds. Doświadczeń, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmienia dynię w karetę. Dzięki jego działaniom wszystko to, co można wykorzystać w firmie, staje się elementem składowym oferty budującej wyjątkowe doświadczenia.
 3. Kompozytor
  Rolą kompozytora jest umiejętne „poukładanie” nut, aby stworzona z nich melodia porywała słuchaczy.
  Takie same kompetencje musi posiadać Dyrektor ds. Doświadczeń. Musi on umieć odpowiednio dopasować do siebie wszystkie dostępne w firmie elementy. Efektem tego powinna być wyjątkowa strategia doświadczeń klientów. Ocena jego działań zawsze należy do Klientów. To oni decydują, czy pozostają na dłużej z firmą, czy zmieniają kontrahenta przy pierwszej nadarzającej się okazji.
 4. Mistrz
  W erze doświadcza klientów, CXO, jako mistrz, ma za zadanie walczyć o potrzeby i pragnienia klientów.
  Tworząc ofertę skierowaną do klientów, CXO musi brać pod uwagę wszystkie aspekty związane z potrzebami i wymaganiami klientów.
  Ta oferta musi budować wartości, które stają się budulcem lojalności Klientów.

Wszystkie te role są bardzo ważne i niezbędne w pełnieniu obowiązku CXO

Jednak sprowadzają się do jednego słowa.
Tym słowem jest PRZEWODNIK.

Dyrektor ds. Doświadczeń to przede wszystkim przewodnik

Jego główną rolą jest połączenie 4 ról (katalizatora, projektanta, kompozytora i mistrza), w jedną całość.
CXO jako Przewodnik to osoba, która poszukuje nowych innowacji w zakresie doświadczeń.
Pokazuje organizacji kierunku zmiany.
A zmiana ta, to transformacja organizacji, mająca na celu postawienie Klienta w centrum wszystkich działań związanych z biznesem.
Spójrz na przewodnika górskiego. Jego rolą jest pokazanie grupie celu i pomoc w dotarciu do niego. W czasie podróży przewodnik górki informuje grupę o możliwych przeszkodach. pokazuje je, oraz pomaga w pokonywaniu ich.
Dobry przewodnik, na końcu wspólnej drogi, ma pewność, że każdy z członków grupy będzie w stanie samodzielnie przejść drogę, którą niedawno pokonywali wspólnie.
Tak samo powinno być z CXO.

 • Tworzy atmosferę, napędza pozytywne emocje.
 • Projektuje drogę.
 • Buduje ją z dostępnych materiałów.

A następnie robi wszystko, by wspólnie ze współpracownikami przejść zaprojektowaną drogę, w taki sposób, żeby główny beneficjent, czyli, klient był szczęśliwy.
Dobry CXO, bez względu na to, co się po drodze wydarzy, wie, że każdy z jego współpracowników będzie w stanie dalej kontynuować projekt, kreując wyjątkowe doświadczenia.
Różnica pomiędzy przewodnikiem górskim, a CXO polega na tym, że droga CXO nigdy się nie kończy, ponieważ budowanie wyjątkowych doświadczeń Klientów to gra bez końca.

Autor: Przemysław Dzubek