Show the Value of What You Do: How to Measure and Achieve Success in Any Endeavor z dr Jack J. Phillips

Pokaż wartość tego, co robisz: jak mierzyć i osiągać sukces w każdym przedsięwzięciu – weź udział w webinarze z dr Jackiem J. Phillipsem! Sposób, w jaki pracujemy, zmienił się na zawsze, ale jedno pozostaje

ProOptima
Show the Value of What You Do How to Measure and Achieve Success in Any Endeavor z Jack J. Phillips 21.11.2023 1

Pokaż wartość tego, co robisz: jak mierzyć i osiągać sukces w każdym przedsięwzięciu – weź udział w webinarze z dr Jackiem J. Phillipsem!

Sposób, w jaki pracujemy, zmienił się na zawsze, ale jedno pozostaje niezmienne: potrzeba pokazywania wartości tego, co robimy.

Tak naprawdę, biorąc pod uwagę dzisiejsze elastyczne środowisko pracy i niepewność w gospodarce, pokazywanie wartości naszej pracy nigdy nie było bardziej krytyczne. Dobra wiadomość jest taka, że ​​jest to wykonalne, niezależnie od roli i projektów, za które odpowiadasz.

Zobacz i posłuchaj Jacka J. Phillipsa, prezesa ROI Institute, który opowiada o procesie opisanym w książce „Pokaż wartość tego, co robisz: jak mierzyć i osiągać sukces w każdym przedsięwzięciu” (Berrett-Koehler Publishers, 2022).

Webinar daje możliwość poznania sprawdzonego i wiarygodnego procesu, który ma na celu wsparcie osób, które muszą pokazać wartość nie tylko dużych projektów, ale także swojej codziennej pracy.

Podczas webinaru Jack opowie o tym jak ludzie wykorzystują ten proces, aby zademonstrować wartość swojej pracy.

Uczestnicy, którzy wezmą udział w tej sesji, otrzymają kopię prezentacji i pomoce zawodowe pomocne w ich pracy. Jack przekaże również szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania bezpłatnego egzemplarza książki Pokaż wartość tego, co robisz: mierzenie i osiąganie sukcesu w dowolnym przedsięwzięciu!

dr Jack J. Phillips

Prezes Instytutu ROI, jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie odpowiedzialności, pomiarów i ewaluacji. Świadczy usługi doradcze dla firm z listy Fortune 500 i głównych organizacji światowych oraz regularnie konsultuje się z klientami z organizacji produkcyjnych, usługowych i rządowych w 70 krajach. Autor lub redaktor ponad 100 książek, prowadzi warsztaty i występuje na konferencjach na całym świecie, a za swoją pracę otrzymał kilka nagród i wyróżnień.

Webinar jest organizowany dzięki współpracy z dr Małgorzatą Mitoraj-Jaroszek

Konsultantką ROI, Ekspert HR z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży HR. Certyfikowanym konsultant metodologii ROI oraz Harrison Assessments.

Podczas webinaru Jack opowie m.in.:

  • Jak zmienić swoje podejście do definiowania i osiągania sukcesu, jednocześnie poprawiając przyszłe wyniki.
  • Jak osiągać sukces, dostarczając istotne wyniki.
  • Jak dodawać wartość do swojej pracy, swojej organizacji i społeczności.

Webinar jest bezpłatny i odbędzie się 21 listopada 2023, godz. 15:30-16:30
Zarejestruj się już dziś!

Show the Value of What You Do: How to Measure and Achieve Success in Any Endeavor z Jack J. Phillips

How we work has forever changed, but one thing that remains the same is the need to show the value of what we do. In fact, given today’s flexible work environment and uncertainty in the economy, showing the value of our work has never been more critical. The good news is that it is doable, regardless of your role or the projects for which you are responsible.

Hear from Jack J. Phillips, Chairman of ROI Institute, as he shares the process described in the book, Show the Value of What You Do: How to Measure and Achieve Success in Any Endeavor (Berrett-Koehler Publishers, 2022). This event offers you the opportunity to learn about a proven and credible process that is designed to support individuals who need to show the value of not only major projects but also their day-to-day work.

This presentation features stories describing how people use the process to demonstrate the value of their work. Participants who attend this session will receive a copy of the presentation and job aids to support their work. Jack will also share details on how you can receive a free copy of Show the Value of What You Do: Measuring and Achieving Success in Any Endeavor!

After the session, we hope you will use what you learn to:

  • Change your approach to defining and achieving success while improving future results.
  • Achieve success by delivering outcomes that matter.
  • Add value to your work, your organization, and your community.

Jack J. Phillips, Ph.D., Chairman, ROI Institute, is a world-renowned expert on accountability, measurement, and evaluation. He provides consulting services for Fortune 500 companies and major global organizations, and regularly consults with clients in manufacturing, service, and government organizations in 70 countries. The author or editor of more than 100 books, he conducts workshops and presents at conferences throughout the world and has received several awards and honors for his work.