Zapytaj o usługę

Audyt CX punktów handlowo-usługowych

Czego doświadcza Wasz klient w miejscu sprzedaży?

Zarzadanie CX

Mniej znaczy więcej?

Sprzedaje każdy centymetr sklepu, przywiązuje każdy gest pracownika

Diabeł zawsze tkwi w szczegółach, czasem mniej znaczy więcej, a często kluczowe jest to co niewidoczne na pierwszy rzut oka. Dotyczy to zarówno wyglądu przestrzeni handlowej, wyposażenia, ekspozycji ale i … zachowania pracowników, którzy albo budują dobre doświadczenie zakupowe albo wręcz odwrotnie.

Jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie: menedżerowie placówek, pracownicy centrali oraz sam personel punktu sprzedaży często nie zauważają artefaktów czy zachowań, które nie budują dobrego CX klienta. Powodują przez to złe doświadczenia, frustrację a jeszcze częściej utracone szanse sprzedażowe.

W efekcie pozbawiają firmę szans na zarobek tu i teraz ale i w przyszłości, gdy poprzez lepsze doświadczenia klient wiązałby się z marką i wydawał swoje pieniądze i w przyszłości.

Z tego powodu warto przyjrzeć się działaniom firmy z perspektywy kogoś kto rozumie kontekst biznesowy ale jako osoba z zewnątrz ma świeże i obiektywne spojrzenie na zachowanie klienta w punkcie handlowym lub usługowym

Dlaczego?

Ponieważ dzięki czemu będzie w stanie zauważyć więcej niż widzi na co dzień ktoś z wewnątrz.

Takie podejście stoi za audytem, który proponujemy celem zbadania stopnia satysfakcji klienta z Państwa biznesem by dowiedzieć się co działa, co mniej, a przede wszystkim co poprawić by biznes był bardziej efektywny dzięki większej liczbie bardziej zadowolonych klientów.

Cel audytu CX

Analiza jakości interakcji nabywczych z organizacją podczas bezpośredniej wizyty w punkcie handlowym lub usługowym determinujących doświadczenie klientów z marką celem zdefiniowania mocnych oraz słabych stron biznesu, a także oszacowania szans i zagrożeń, w kontekście opracowania działań nakierowanych na wzrost zadowolenia klienta.

Audyt ma na celu odpowiedź na poniższe pytania związane z wizytą klienta w punkcie handlowym lub usługowym:
 • czego doświadcza na miejscu czyli co widzi i słyszy, a co myśli i odczuwa?
 • jak ocenia to co widzi, słyszy i odczuwa?
 • czego wynika taka ocena?
 • na ile to sprzyja temu by zapamiętał tę wizytę lub opowiedział innym co go tam spotkało? co o tym decyduje?
 • na ile jest skłonny by przyjść ponownie czy polecić miejsce innym osobom? co o tym decyduje?
Efektem audytu jest zestaw wskazówek uwzględniając perspektywę klienta na temat tego:
 • jakie elementy mają największy wpływ na satysfakcję klientów, które mają mniejsze znaczenie, a które wcale?
 • co jest mocną i słabą stroną biznesu? z czego to wynika?
 • co i dlaczego warto poprawić aby zatrzymać obecnych klientów, a także zachęcić do wizyt nowych?

Wartością przeprowadzenia audytu jest obiektywna, a ekspercka wiedza gdzie skupić swoje zaangażowanie aby poprawić doświadczenie klientów (Customer Experience), a tym samym optymalizować rentowność i konkurencyjność swojego biznesu.

Realizacja audytu – kolejność działań

Audyt jest realizowany w sekwencji 3 następujących etapów działań:

Etap 1 Definiowanie ram i pierwsze badania
 • Wywiad z managerami odpowiedzialnymi za obszar marketingu i sprzedaży (1,5-2h) Cel: zapoznanie się fundamentami strategii marketingowej oraz sprzedaży w kontekście celów oraz założeń jakie mają być realizowane wobec klienta i jego potrzeby zakupowej podczas jego wizyty w punkcie na poziomie strategicznym (jak firma chce dbać o klienta i swoją konkurencyjność na rynku?)
 • Badanie wewnętrzne (web ankieta) dla pracowników organizacji (zarówno centrali jak i w punktach handlowo-usługowych)
 • Warsztat z zespołem marketingowym (3-4h) poprzedzony analizą dostępnych danych (wyników badań marketingowych, raportów Mystery Shopper, badań satysfakcji klienta itp.) Cel: pozyskanie wiedzy nt. operacyjnych założeń co do oddziaływania na klienta podczas jego wizyty w punkcie, segmentacji rynku, wiedzy o kliencie (praca na personach), standardu obsługi klienta, itp., (jaki firma dba o klienta i swoją konkurencyjność na rynku?) a także tym jak do tej pory wyglądała informacja zwrotna z rynku co do tych działań (jak do tej pory klienci oceniali konkurencyjność firmy przez pryzmat jakości doświadczeń zakupowych) lub jak wygląda ta ocena wg pracowników organizacji na wszystkich szczeblach.
Etap 2 Obserwacje i wywiady
 • obserwacja zachowań personelu i klientów w punktach handlowych lub usługowych (skala badania do ustalenia)
 • wywiady z personelem punktów
 • wywiady/ankiety z klientami (szczegóły czyli skala i zakres badania do ustalenia w zależności od specyfiki biznesu)

Cel: pozyskanie wiedzy nt. jak w rzeczywistości wygląda realizacja strategicznych oraz operacyjnych założeń oddziaływania na klienta z perspektywy jego samego na bazie jego oceny doświadczenia zakupowego w punkcie (jak klienci oceniają konkurencyjność firmy na rynku przez pryzmat swoich aktualnych doświadczeń zakupowych?)

Etap 3 Analiza i prezentacja
 • analiza zebranych danych, przeprowadzenie ewentualnych wywiadów uzupełniających, opracowanie raportu zawierającego wnioski
 • prezentacja raportu, podsumowanie badania, opracowanie planu ewentualnych działań zaradczych w ramach follow up’u

Marcin Fijoł

Opinia i polecenie

Mając już wcześniejsze dobre doświadczenia ze współpracy z firmą ProOptima zdecydowaliśmy się na wdrożenie dużego projektu merchandisingowego dla naszej sieci sprzedaży. Dzięki dobrej komunikacji z prowadzącymi projekt, pogłębionej analizie potrzeb, ale też wielu często trudnym pytaniom ze strony Marcina (prowadzący projekt Marcin Fijoł) określiliśmy nasz punkt wyjścia, a dopiero potem ustaliliśmy plan wdrożenia. Metodologia pracy, pokłady cierpliwości, ale też ciągłe naprowadzanie na cel zaowocowały mierzalnymi efektami. Mamy wypracowany koncept, mamy materiał do pracy, wiemy co możemy zmienić, jak czytać zachowania klienta, jak dopasowywać nasze działania do potrzeb.

Warsztaty były dynamiczne, za nami burze mózgów i dyskusje i tysiące pytań w głowie, także takich „ale jak to?”. Marcin konsekwentnie przedzierał się z nami przez nasze mniejsze lub większe efekty WOW i finalnie mamy to – większe zrozumienie potrzeb, rozumienie siebie w biznesie, ale też wiedzę płynącą z rozmów z klientami zarówno wewnętrznymi, jak i tymi finalnymi w naszych salonach sprzedaży.

Ewa Kruss-Knap z CEWE poleca ProOptima

Ewa Kruss-Knap Dyrektor Finansowy/ i Personalny CEWE Sp. z o.o.

Co mówią o nas Klienci

więcej

Współpraca z ProOptimą i Tomkiem przebiegała bardzo sprawnie i profesjonalnie.

więcej

Współpraca z ProOptimą i Tomkiem przebiegała bardzo sprawnie i profesjonalnie. Dzięki Tomkowi zaczęliśmy analizować i zmieniać wiele procesów, tak aby były one dla naszych Klientów. Aktualnie wdrażamy nowoczesne systemy po to, żeby doświadczenia naszych Klientów były najlepsze, bez względu na to z kim nasi Klienci się kontaktują. 

Adam Nowicki z DAIKIN poleca ProOptima

DAIKIN

Adam Nowicki, Senior Logistics and Supply Chain Manager CEE w Daikin Airconditioning Poland

Adam Nowicki z DAIKIN poleca ProOptima

DAIKIN

Adam Nowicki, Senior Logistics and Supply Chain Manager CEE w Daikin Airconditioning Poland

Polecam kontakty i współpracę z firmą ProOptima w zakresie szkoleniowym, wdrożeniowym i konsultacyjnym. ProOptima to praktycy CX osadzeni w biznesowych realiach

więcej

Polecam kontakty i współpracę z firmą ProOptima w zakresie szkoleniowym, wdrożeniowym i konsultacyjnym. ProOptima to praktycy CX osadzeni w biznesowych realiach, świetnie wyczuwający trendy współczesnego świata.

Z sukcesem zarazili nas filozofią kultury Customer Experience w organizacjach, pomogli przejść przez etapy projektowania zmiany i nadal wspierają nas merytoryczną wiedzą i swoim doświadczeniem. Dzięki nim nasz NPS rośnie z roku na rok a wraz z nim kwitnie zadowolenie klientów i satysfakcja pracowników. Dziękuję Tomkowi Krasowi i jego zespołowi za ich ciągłe ewangelizowanie. Ogromnie cenimy sobie spotkania i regularne webinaria utwierdzające nas w przekonaniu, że obrana przez nas CX-owa droga rozwoju jest zarówno skuteczna jak i fascynująca.

Karolina Sekuła z Nagel poleca ProOptima

Nagel-Group

Karolina Sekuła, Dyrektor Centrum Klienta CEE Nagel-Group

Karolina Sekuła z Nagel poleca ProOptima

Nagel-Group

Karolina Sekuła, Dyrektor Centrum Klienta CEE Nagel-Group

Polecam szkolenia i współpracę z firmą ProOptima – entuzjasci z ogromną, fachową wiedzą o CX

więcej

Polecam szkolenia i współpracę z firmą ProOptima. Właściciel to entuzjasta z ogromną, fachową wiedzą i takich też ludzi zatrudnia. Zawsze można liczyć na najwyższy poziom prowadzonych szkoleń. Firma prowadzi wnikliwe badania i analizy, nie tylko dla największych graczy, którzy korzystają z jej usług konsultingowych, ale również na potrzeby własnych szkoleń. Dzięki temu przekazują na nich najbardziej aktualną wiedzę praktyczną. Polecam również poczytać artykuły na ich stronie. Widać, że tworzą to ludzie z pasją.

Agata Rzeszótko z Answear poleca ProOptima

ANSWEAR.com

Agata Rzeszótko Customer Service Manager w ANSWEAR.com

Agata Rzeszótko z Answear poleca ProOptima

ANSWEAR.com

Agata Rzeszótko Customer Service Manager w ANSWEAR.com

Tomasz i jego zespół to profesjonaliści z dużą wiedzą i praktyką – eksperci z zakresu Customer Experience

więcej

Współpracę z firmą ProOptima rozpoczęliśmy jeszcze przed pandemią. Udało nam się zrobić analizę obecnego stanu, badanie spójności oraz określić mapę drogową do wdrożenia zmian. Tomasz i jego zespół to profesjonaliści z dużą wiedzą i praktyką. Pomogli nam przebrnąć przez procesy na styku z klientem i rozpoznać punkty bólu. Współpraca przebiegała bardzo dobrze i sprawnie. Tomasz chętnie dzielił się wiedzę i doświadczeniami z innych projektów. To wyjątkowy ekspert z zakresu Customer Experience.

Katarzyna Szram z Aquanet poleca ProOptima

Aquanet

Katarzyna Szram Dyrektorka Departamentu Sprzedaży Aquanet SA

Katarzyna Szram z Aquanet poleca ProOptima

Aquanet

Katarzyna Szram Dyrektorka Departamentu Sprzedaży Aquanet SA

Polecam ten kurs CEM Master każdemu kto chce poznać lub odświeżyć wiedzę na temat tego jak adresować CX w organizacji – to kurs z kategorii 'must’ 🙂

więcej

Polecam ten kurs CEM Master każdemu kto chce poznać lub odświeżyć wiedzę na temat tego jak adresować CX w organizacji. Kurs jest prowadzony tylko przez praktyków, co podnosi efektywność nauki i dostarcza narzędzi do wdrożenia 'na już’. Jest to też kurs z kategorii 'must’ także dla tych, którzy 'biegną’ z działaniami proklienckimi nie widząc jeszcze dużego obrazka CX i wielu powiązań, które ta tematyka ma z innymi działami firmy.”

Justyna Paszke Galanty z Lafarge poleca szkoelnia ProOptima

Lafarge Polska

Justyna Paszke Galanty Customer Complaints & CX Manager Lafarge Polska

Justyna Paszke Galanty z Lafarge poleca szkoelnia ProOptima

Lafarge Polska

Justyna Paszke Galanty Customer Complaints & CX Manager Lafarge Polska

I am pleased to recommend Tomasz Kras as an exceptional expert in the field of Customer Experience and I would not hesitate to recommend his services to any organization seeking to improve their customer experience and build stronger customer relationships.

więcej

I am pleased to recommend Tomasz Kras as an exceptional expert in the field of Customer Experience. I have had the pleasure to meet Tomasz on several CEX events and have been consistently impressed with his level of knowledge, professionalism, and dedication to providing outstanding CEM knowledge. His expertise in the field convinced me to cooperate with ProOptima on training project for CS team what delivered measurable results. Tomasz is a true thought leader in the industry, and I would not hesitate to recommend his services to any organization seeking to improve their customer experience and build stronger customer relationships.

Dorota Malinowska poleca firmę ProOptima i pracę z Tomkiem Krasem

Oriflame

Dorota Malinowska Customer Service & Operations Director Poland, Slovakia, Czech Republic w Oriflame Cosmetics

Dorota Malinowska poleca firmę ProOptima i pracę z Tomkiem Krasem

Oriflame

Dorota Malinowska Customer Service & Operations Director Poland, Slovakia, Czech Republic w Oriflame Cosmetics

Interesuje Cię ta usługa?

Wykorzystaj niezbędną wiedzę i narzędzia ProOptima