Projekt w organizacji, czyli o zarządzaniu projektami

zarządzanie zespołem
zarzadzanie projektami

Jako konsultant biznesowy często spotykam się z problemami dotyczącymi skutecznego zarządzania projektami. Zarządzanie projektami Wiele firm produkcyjnych, aby sprostać wymaganiom rynku, uelastycznia struktury wprowadzając „projekty” na produkcję.

ProOptima
Xa woman picks up the road and changes direction HmSG71feR crop.png.pagespeed.ic .6S7naDfqeL

Jako konsultant biznesowy często spotykam się z problemami dotyczącymi skutecznego zarządzania projektami.

Zarządzanie projektami

Wiele firm produkcyjnych, aby sprostać wymaganiom rynku, uelastycznia struktury wprowadzając „projekty” na produkcję. Strategicznie to uzasadniona zmiana, która pozwala szybko reagować, zapewniać klientom satysfakcjonujące rozwiązania, dopasowane do ich potrzeb.

Jednakże wdrożenie podejścia projektowego w organizacjach nieposiadających takich tradycji to duża zmiana organizacyjna, wymagająca konkretnych działań. Początkowo projekty wydają się remedium na wszystkie trudności, ale rzeczywistość nie wygląda aż tak dobrze, a przynajmniej nie od razu.

Podczas konsultacji i szkoleń słyszę „mamy opóźnienia w realizacji, kary umowne, tracimy renomę, a przecież zarządzamy projektami”. Rzecz w tym, aby zarządzać nimi dobrze, czyli znaleźć równowagę pomiędzy podejściem elastycznym i zdyscyplinowanym. Należy zadać sobie szereg fundamentalnych pytań, np.

  • Po co realizujemy projekt?
  • Jakie korzyści chcemy osiągnąć?
  • Jak je zmierzyć i kiedy?
  • W jaki sposób realizacja projektu przyczynia się do realizacji strategii firmy?
  • Kto, kiedy i jak będzie zaangażowany w realizację?
  • Jak będzie finansowana realizacja przedsięwzięcia?
  • Jakie reguły postępowania będą właściwe dla naszej organizacji?

Zarządzanie projektami, szczególnie tymi złożonymi, to działanie na wielu polach, często w interdyscyplinarnych zespołach rekrutowanych z różnych działów, które nie pracowały wcześniej razem i nie działają jak zespół. Zarządzanie projektami to zarządzanie ludźmi w dynamicznie zmieniających się warunkach, w oparciu o szereg ograniczeń (zakres, budżet, jakość, czas) z jasno określonym celem i kierunkiem działania.

Kadra zarządzająca projektem, członkowie zespołu potrzebują wiedzy i umiejętności technicznych do prowadzenia przedsięwzięć.

Istotne jest także, by widzieli szerszą perspektywę w organizacji, kontekst biznesowy, nie tylko bezpośredni cel projektu, a dobre wypracowane praktyki należy przekuwać w nawyki, by zmiana została zinternalizowana oraz tworzyła elastyczne i zdyscyplinowane struktury zdolne do największych wyzwań rynkowych.

Zaangażowane obszary przy wdrażaniu podejścia projektowego w organizacji.

 

Autor: Dorota Major