Sterowanie ścieżką kariery pracownika

Rozwijanie kariery można przyrównać do wieloboju, którego kolejne etapy pokonywane są w różnych dyscyplinach sportowych. Każdy kolejny wyścig odpowiada wówczas etapowi kariery i naszym zadaniom związanym z rolą w danym projekcie.

ProOptima
Xsterowanie sciezka kariery pracownika.jpg.pagespeed.ic .LvdugdrVgZ

Planowanie ścieżki kariery

Dyscyplina sportowa wieloboju odzwierciedla z kolei kompetencje zawodowe.

Jak wygrać wielobój?

Wiemy, że wyścig wymaga starannego przygotowania. Jak jednak realnie podnieść swoje szanse wygranej? Należy wziąć pod uwagę trzy główne, mierzalne czynniki wpływające na wynik wyścigu: siebie, wsparcie towarzyszącej nam ekipy oraz konkurencję, z którą przyjdzie nam się zmierzyć. Dokładnie te same czynniki decydują o naszym sukcesie zawodowym, a odpowiednia ich analiza oraz przygotowanie strategiczne warunkują sukces w karierze.

Ja i mój projekt zawodowy

Rozważmy pierwszy element wyścigu, czyli nas samych. Jakie mamy podejście do kariery? W jakim kierunku chcemy się rozwijać? Posiadanie precyzyjnej wizji własnej kariery umożliwia jej indywidualne zaplanowanie. Dokument projektu zawodowego, który w ten sposób powstaje, stanowi podstawę rozwoju. Elementy drogi zawodowej dzielimy wówczas na grupy zadań oraz na niewielkie etapy, które jesteśmy w stanie kolejno realizować. Ważne, aby projekt kariery był realny, tzn. aby uwzględniał nasze kompetencje oraz zasoby (czasu, środków finansowych etc.). Pierwszy opis projektu przygotowujemy sami, konsultując jego zawartość z trenerem rozwoju zawodowego.

Ekipa wsparcia

Projekt zawodowy możemy przetwarzać tak, aby skierować go do potencjalnej „ekipy wsparcia”, czyli do pracodawcy lub współpracowników. Nośnikami naszej strategii rozwoju będą dokumenty aplikacyjne (curriculum vitae, list motywacyjny) oraz prezentacje internetowe (zamieszczone np. na portalach społecznościowych). Zawartość dokumentów i prezentacji przygotowujemy tak, aby nie tylko przedstawić nasze cele i osiągnięcia, ale też pozyskać partnerów do współpracy.

Kompetencje jak dyscypliny sportowe w wieloboju

Do przygotowania projektu zawodowego niezbędna jest prawidłowa ocena kompetencji. Z natury subiektywni, często nie potrafimy ocenić umiejętności własnych, ale też i cudzych. Z pomocą przyjdą nam modele kompetencyjne, dzięki którym nauczymy się określać umiejętności oraz wyznaczać sposoby rozwijania ich. Seria wykonanych z modelami kompetencyjnymi ćwiczeń pozwala tez lepiej dobierać sobie współpracowników oraz określać dalsze, indywidualne i grupowe, cele rozwoju.

Rekrutacja członków ekipy

O tym, jak istotny dla kariery jest właściwy dobór współpracowników, nie trzeba przypominać. Skuteczne metody rekrutacji, a także towarzyszące im zasady selekcji kandydatów to elementy niezbędne dla rozwoju projektu. Szczególnie przydatna jest znajomość rodzajów i etapów procedur rekruterskich: pozwolą one swobodnie i elastycznie dobierać współpracowników. Także metody adaptacji pracownika oraz organizacji jego pracy w naszym projekcie są warte poznania: ich zastosowanie przyspiesza operacyjność pracownika oraz zwiększa efektywność zespołu.

Konkurenci czy współpracownicy?

Ważnym elementem rozwijania kariery jest sukcesywne kształtowanie grona kontaktów zawodowych, zwane networkingiem. Podczas ćwiczeń networkingowych pracujemy nad metodami i zasadami podejmowania kontaktu, a także nad etykietą i netykietą. Celem jest nabranie swobody w nawiązywaniu kontaktów oraz nauka wyławiania potencjalnych współpracowników spośród tych, którzy będą stanowili naszą konkurencję. Istotne są korzyści, jakie w krótkim terminie może przynieść znajomość, ale prawdziwą sztuką jest utrzymanie i takie rozwinięcie kontaktu, aby przynosił korzyści nieustanne i wymierne.

Czy wygramy?

W dzisiejszym świecie, własna kariera jawi nam się często jako, z jednej strony, nieskończona liczba możliwości, z drugiej, jako niewiadoma. Przybieramy strategie oparte na subiektywnej wiedzy znajomych lub chwilowe, polegające jedynie na „dostosowywaniu się do sytuacji”. Tymczasem, kształtowanie kariery w oparciu o sprawdzone i mierzalne metody strategiczne znacząco zmniejsza niepokój, wprowadza stabilizację i pozwala skoncentrować się na własnym rozwoju. Ten ostatni to najważniejszy klucz do sukcesu.