HR między młotem a kowadłem, czyli digitalizacja jako złoty Graal w procesach HaeRowych

Działy personalne stoją przed wyzwaniem połączenia z jednej strony efektywności, optymalizacji rozwiązań, jednocześnie zachowując zindywidualizowane podejście w stosunku do pracowników. Rola HR, procesów i realizowanych projektów związanych z ludźmi w organizacjach wzrosła

ProOptima
Sddefault 2

Działy personalne stoją przed wyzwaniem połączenia z jednej strony efektywności, optymalizacji rozwiązań, jednocześnie zachowując zindywidualizowane podejście w stosunku do pracowników.
Rola HR, procesów i realizowanych projektów związanych z ludźmi w organizacjach wzrosła do poziomu strategicznych wyzwań.
Zapraszamy na webinar poświęcony dyskusji nt rozwiązań HR na miarę potrzeb ostatnich lat!

Podczas swego webinaru Magdalena opowiedziała m.in o tym, że:

  • największym wyzwaniem ostatnich lat stojącym przed organizacjami są ludzie
  • największe są oczekiwania indywidualnego podejścia, ścieżki rozwoju ze strony pracowników
  • nastawienie na optymalizację i narzędzia oczekiwane przez organizację są kluczowym elementem strategii
  • HR i jego rola w związku z oczekiwaniami strategicznie rośnie