Jakie cele chcesz zrealizować?

Jakich szkoleń szukasz?

szkolenia menedżerskie menedżerskich
szkolenia hr obsługa Klienta
szkolenia osobiste osobistych
Najnowszy artykuł

Nasi klienci

Prowadzimy szkolenia z obsługi klienta, obsługi trudnego klienta, dla działów Obsługi Klienta i Sprzedaży. ProOptima realizuje szkolenia menedżerskie dedykowane, szkolenia menedżerskie dla wyższej, średniej kadry kierowniczej a także szkolenie menedżerskie dla kierowników liniowych. Doskonalimy umiejętności komunikacji podczas szkoleń z prezentacji, wystąpień publicznych. Szkolimy także z umiejętności osobistych i interpersonalnych menedżerów i zespoły pracowników. Szkolenia mają charakter warsztatowy gdzie doskonalimy umiejętności, kształtujemy postawy pro-klienckie. Szkolenia ProOptima prowadzą doświadczeni trenerzy. Szkolenia dedykowane oparte są o diagnozę potrzeb szkoleniowych dopasowujących szkolenie do kontekstu biznesowego.

Realizujemy szkolenia warsztatowe i treningi umiejętności komunikowania w relacjach pracownik - Klient, szef – podwładny, zespół. Naszą domeną jest kształtowanie postaw pro-klienckich i doskonalenie umiejętności decydujących o wyróżniającej jakości obsługi Klienta, dzięki której firma buduje trwalszą, unikalną wobec konkurentów i trudną do skopiowania przewagę konkurencyjną. U pracowników pierwszej linii kontaktu z Klientami doskonalimy umiejętności obsługi Klienta, a u kadry kierowniczej umiejętności menedżerskie. Nowych menedżerów uczymy jak stawać się świadomymi liderami, którzy angażują swoją energię w to, co najważniejsze dla przewodzenia małym zespołom, a przy tym budują swój autorytet i kształtują indywidualny styl zarządzania. Doświadczonym menedżerom poprzez coaching i zaawansowane szkolenia menedżerskie pomagamy zweryfikować swoje postawy i nawyki w myśleniu i działaniu na bardziej produktywne. Inspirujemy ich do tego, by stali się menedżerami coachami - za którymi zespoły podążają a pracownicy angażują się w realizację nawet najambitniejszych celów. Podpowiadamy jak kształtować postawę nowoczesnego szefa, który zarządza sercami i umysłami pracowników, a nie tylko ich rękami do pracy. Działy HR wspieramy w budowaniu kultury otwartej komunikacji wewnątrz firmy oraz produktywnych relacji w zespołach, które lepiej współpracując osiągają więcej. Wszystkim pracownikom pomagamy zwiększać skuteczność osobistą w osiąganiu rezultatów. Każdy człowiek jest bowiem obdarzony unikalnymi talentami, które może rozwijać (poprzez właściwie prowadzony trening) a potem wykorzystywać z korzyścią dla firmy, w której pracuje. Naszym priorytetem jest zmiana w zachowaniu i postawie uczestników, a nie ich zadowolenie. Projekty szkoleniowo-wdrożeniowe są bowiem inwestycją, która ma doprowadzić do realnej, a nie tylko potencjalnej zmiany w zachowaniach uczestników. Uczestnicy naszych szkoleń wychodzą poza strefę komfortu. Zaczynają działać: wyznaczają sobie nowe cele, stopniowo zmieniają nawyki, nabywają kompetencje, które wcześniej wydawały się poza ich zasięgiem. Wymaga to ścisłej współpracy z menedżerami i działem HR.