Badanie jakości komunikacji | badanie ProOptima
Home / Badania / Badania wnętrza organizacji / Badanie jakości komunikacji

Badania wnętrza organizacji

Pracownicy każdej firmy narzekają na złą komunikację. Wszyscy wiedzą jak wiele od niej zależy ale co buduje dobrą, produktywną komunikację w Twojej firmie? Co warto wzmacniać a co koniecznie zmienić by skuteczniej się komunikować? Zdecyduj się na badanie jakości komunikacji w Twoim zespole, dziale, firmie.

 

Badanie jakości komunikacji

Czy w Twojej firmie zdarza się, że pracownicy różnych działów podają sprzeczne informacje na temat tego samego działania/procesu? Masz wrażenie, że przepływ informacji jest nieefektywny i pochłania zbyt dużo czasu?

 

Komunikacja wewnętrzna w firmie ma decydujący wpływ na zaangażowanie pracowników – tak uważa aż 75% uczestników badania State of the Sector 2018 (Gatehouse) poświęconego komunikacji wewnętrznej. Jakość komunikacji oddziałuje na poziom identyfikacji z organizacją (Smidts, Pruyn, Van Riel, 2001). Komunikacja wewnątrz firmy wiąże się również z jakością relacji interpersonalnych między pracownikami (Kulikowski, 2015). Jakby tego było mało, badania dowodzą, że istnieje silna korelacja pomiędzy efektywną komunikacją wewnętrzną a wynikami finansowymi firmy (Towers Watson).

Wiele firm inwestuje mnóstwo czasu i pieniędzy w budowanie komunikacji zewnętrznej jak PR czy marketing, zaniedbując jednocześnie komunikację prowadzoną wewnątrz organizacji. Efekt? Spadek zaangażowania i efektywności pracy, odpływ najcenniejszych pracowników, problemy ze znalezieniem nowych talentów.

Warto wobec powyższego przeprowadzić poszerzoną diagnozę sytuacji, by w kolejnym kroku móc podjąć decyzje dotyczące koniecznych usprawnień.

Badanie jakości komunikacji w firmie to nie gotowy zestaw pytań pasujący do każdej organizacji. To proces wymagający wielotorowego podejścia – umiejętnie dostosowanego do charakteru danej firmy i przeprowadzonego przez doświadczonych niezależnych ekspertów.

Badanie składa się z kilku etapów:

  • poznanie firmy (sposobu funkcjonowania organizacji) i jej pracowników (decydentów),
  • analiza kanałów komunikacji wraz z rzeczywistym poziomem ich wykorzystania,
  • anonimowe badanie ilościowe uwzględniające m.in. diagnozę sieci komunikacyjnej (kto z kim się komunikuje), formy komunikacji i poziom jej skuteczności,
  • badanie jakościowe (wywiady) uwzględniające analizę motywów, potrzeb oraz barier komunikacyjnych, jak również poziom satysfakcji z obecnej komunikacji a także istnienie/wydajność alternatywnych form komunikacji (nieoficjalnych).

 

Pamiętaj, że aktywna troska o skuteczność i prostotę komunikacji wewnętrznej jest istotnym aspektem zarządzania efektywnością organizacji. Zweryfikuj rzeczywisty stan komunikacji wewnętrznej w swojej firmie!

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej tematyce Customer Experience: cem-prooptima.pl. Znajdziecie tam więcej informacji na temat usług, które oferujemy w celu lepszego zarządzania doświadczeniami twoich Klientów oraz pracowników!

Interesuje Cię badanie Badanie jakości komunikacji?

Napisz do nas a przygotujemy badanie skrojone pod Twoje potrzeby!