Badanie kultury organizacyjnej

Badanie kultury organizacyjnej

Badanie kultury organizacyjnej umożliwia poznanie kultury organizacji, czyli wzorów postępowania istniejących w społeczności firmy, a przekazywanych z pokolenia na pokolenie pracownicze.

Po co badać kulturę Waszej organizacji?

Badanie kultury umożliwia pozyskanie informacji na temat:

 • Jak wygląda globalny (najszerszy z możliwych) obraz kultury organizacyjnej - kim jesteśmy, a kim chcemy być (jak aktualną i pożądaną kulturę postrzega cała organizacja we jej wszystkich 6 wymiarach).
 • Porównanie obrazu organizacji z podziałem na poszczególne jednostki, oddziały, wydziały, działy.
 • Porównanie obrazu organizacji pomiędzy szczeblami zarządzania (prezes a menedżerowie, menedżerowie a pracownicy fizyczni, średni szczebel zarządzania a wyższy etc.).

Badanie kultury organizacyjnej daje unikalną szansę na zobaczenie skali różnic - podobieństw. Opracowany przez nas raport pozwala postawić dalsze pytania o przyczynę tych różnic. Po uzyskaniu odpowiedzi na temat ich przyczyn organizacja ma możliwość planowania zmian, które będą ukierunkowane na zmianę całej firmy. Dzięki temu możliwe jest skoordynowanie działań i inicjatyw do tej pory podejmowanych jedynie lokalnie. Ta globalna perspektywa umożliwi także planowanie w kolejnych latach zmian. Będą miały one wspólny kierunek, zaakceptowany przez najwyższą kadrę. Pozwoli to uniknąć strat związanych ze zmianami, które lokalnie mogą być użyteczne, ale globalnie (perspektywy całej organizacji w Polsce) nie będą spójne, a nawet mogły by być przyczyną niepożądanych konsekwencji.

Obszary badania:

 • Diagnoza kultury organizacyjnej (aktualny i pożądany obraz organizacji).
 • Diagnoza procesów komunikowania się wewnątrz organizacji.
 • Oczekiwania kadry zarządzającej – oczekiwania pracowników.
 • Oczekiwana efektywność – istniejący stan motywacji.
 • Istniejący system motywowania – stan motywacji pracowników.

Uzyskane informacje umożliwiają:

 • Określenie obszarów konfliktowych w relacjach wewnątrzfirmowych.
 • Określenie gotowości do zmiany wśród pracowników.
 • Określenie dominujących potrzeb psychologicznych wśród pracowników.
 • Określenie dominujących postaw panujących w firmie.
 • Jaka jest firma i dokąd zmierza?
 • Jakie są główne problemy a jakie są zasoby firmy?
 • Gdzie jest miejsce powstawania problemów i jakie konsekwencje emitują na całość firmy?
 • Jak blisko realizacji założonych przez siebie wartości i celów jest aktualnie firma?
 • Jaki styl zarządzania dominuje i jak to się łączy ze stanem motywacji pracowników i ich satysfakcją?
 • Jakie stałe wzorce istnieją w firmie i co z tego wynika?
 • Jakie potrzeby pracowników firma zaspokaja a jakie są frustrowane?
 • Jakie zmiany są potrzebne i w jaki sposób powinny być przeprowadzane?
 • Jakie są typowe tendencje w badanej kulturze organizacyjnej ?

Uzyskane informacje mogą służyć jako wstępna faza do opracowywania albo wprowadzania zmian w kulturze organizacyjnej oraz kontekst do planowania działań szkoleniowych.

Poznaj kulturę Twojej organizacji!