Badanie cNPS

Candidate Net Promoter Score

Uczestnicy procesów rekrutacji, podobnie jak niezadowoleni klienci, niechętnie dzielą się swoimi opiniami z firmą - niedoszłym lub aktualnym pracodawcą. Większość z nich (zwłaszcza ci odrzuceni) nigdy nie dostarczy firmie informacji na temat tego, jak oceniają proces rekrutacji.

Jedynie liderzy biznesu, którzy świadomie zwiększają skuteczność procesów rekrutacyjnych, są gotowi badać doświadczenie (Experience) kandydatów i dzięki pozyskanym informacjom udoskonalać proces. 

To właśnie kandydaci niezrekrutowani mogą stać się naturalnymi ambasadorami marki! Ale czy tak jest w Waszej firmie? Czy byli kandydaci polecają markę pomimo tego, że nie zostali zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji? Czy niezatrudnieni dobrze mówią o firmie? Czy zechcą wziąć udział w innej rekrutacji?

Candidate Experience