Efektywność osobista

Efektywność osobista

Wybierz szkolenia dedykowane wspierające Twoją efektywność osobistą:

Mimo tego, że pracujemy zespołowo, to od efektywności każdego pracownika zależy jakość wyników pracy zespołowej. Liczy się i umiejętność pracy w zespole, i osobista skuteczność w realizacji zadań. Polska ma jeden z najniższych wskaźników efektywności pracowników. Brakuje im wiedzy i nawyków skutecznego działania.

By pracownicy osiągali więcej w krótszym czasie i mniejszym nakładem środków czy mniejszym kosztem emocjonalnym, warto dostarczyć im wiedzy i rozwinąć umiejętności osobiste.

Pracownikom pomagamy zwiększać skuteczność osobistą w osiąganiu rezultatów. Każdy człowiek jest bowiem obdarzony unikalnymi talentami, które może rozwijać (poprzez właściwie prowadzony trening) a potem wykorzystywać z korzyścią dla organizacji, w której pracuje.

Rozwijamy umiejętności: radzenia sobie ze stresem i emocjami (wykorzystanie inteligencji emocjonalnej), organizacji pracy i zarządzania czasem, autoprezentacji i świadomego sterowania wizerunkiem, posługiwania się zasadami savoir-vivre czy umiejętność utrzymywania work-life balance.

Prowadzimy szkolenia z autoprezentacji, szkolenia zarządzania czasem, szkolenia z zarządzania stresem, szkolenia w work-life banance, szkolenia z emicji głosu, szkolenia z inteligencji emocjonalnej.

Najnowszy artykuł