Informacja zwrotna - Feedback

Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała. Jak udzielać informacji zwrotnej po ocenie?

Nie ma dnia, żebyśmy nie oceniali kogoś lub efektów jego pracy. Formalnie lub nie, wypowiadamy swoje osądy. Z drugiej strony, każdy z nas też nieustannie jest oceniany przez innych ludzi. W pracy menedżera ocenianie pracowników jest formalnym obowiązkiem. Na ocenie jednak się nie kończy. Jeśli ma ona przynieść zamierzony efekt - zmianę niekorzystnych zachowań i wzmocnienie pożądanych - musi zostać przekazana pracownikom. Jak z szacunkiem rozmawiać po ocenie? Jak przekazywać informację zwrotną, by sprzyjała rozwojowi pracownika? 

Dzięki szkoleniu menedżer:

 • Dowie się, jak skutecznie i bezpiecznie udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Zobaczy, jak poprzez feedback skutecznie wspierać rozwój i motywację swoich pracowników.
 • Pozna rodzaje informacji zwrotnych i sposoby dostosowania ich do zaistniałych sytuacji prywatnych i zawodowych.
 • Będzie gotowy na przyjęcie konstruktywnej informacji zwrotnej dotyczącej siebie.
 • Nauczy się skutecznie posługiwać informacją zwrotną w tzw. sytuacjach trudnych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników, którzy z racji swoich obowiązków stykają się z koniecznością udzielenia lub uzyskania informacji zwrotnej (np. project managerowie, specjaliści, etc.). 

feedback - szkolenie informacja zwrotna

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad skutecznego i bezpiecznego udzielania informacji zwrotnej.
 • Wyćwiczenie skutecznego prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami.
 • Przygotowanie do posługiwania się informacją zwrotną w trudnych i nietypowych sytuacjach. 

Tematyka:

 • Cele i zasady rozmowy oceniającej. 
 • Co powinienem wiedzieć przed udzieleniem feedbacku - przygotowanie do rozmowy. 
 • Krok po kroku - struktura rozmowy oceniającej.
 • Konstruktywna krytyka, inspirująca pochwała - zasady udzielania informacji zwrotnych.
 • Symulacje prowadzenia rozmów.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe