Warsztat autoprezentacji

Pewność siebie jako klucz do budowania spójnego wizerunku

Pewność siebie jako klucz do budowania spójnego wizerunku. Warsztat autoprezentacji.
Pewności siebie ma największy wpływ na to, jak się prezentujemy się innym ludziom i jakie relacje z nimi nawiązujemy. Wpływa także na osobistą efektywność w pracy. W trakcie tego szkolenia odpowiemy na wiele pytań dręczących osoby chcące wywierać lepsze wrażenie i skuteczniej się autoprezentować. Wypracujemy strategię, która będzie osobistym planem działania każdego z uczestników warsztatu.
Prawdziwa pewność siebie wynika z wiary w siebie i w swoje zdolności. Wynika z akceptacji swoich zalet oraz wad, co umożliwia uwolnienie w pełni swojego potencjału. Oznacza także autentyczne bycie z ludźmi i akceptowanie ich odrębności.

Techniki autoprezentacji - szkolenie

Podczas treningu będziemy poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań:

 • Czym jest pewność siebie? Jakie czynniki ją kształtują?
 • Kim jestem? Co określa mnie i moją unikalną osobowość?
 • Jakie są moje mocne i słabe strony? Jak je wyrażać?
 • W jaki sposób krok po kroku budować pozytywny obraz samego siebie i wiarę w swoje umiejętności, a także zaakceptować swoje ograniczenia?

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie pewności siebie w komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie.
 • Wzrost umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje i niepożądany wpływ.
 • Wzrost stopnia opanowywania emocji i stresu związanego z ekspozycją społeczną.
 • Wzrost umiejętności kreowania wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie i taktyki autoprezentacji.
 • Zainicjowanie dalszego wzrostu umiejętności w oparciu o zdefiniowany action plan.

Tematyka: 

 • Czym jest profesjonalny wizerunek?
 • Ogólne zasady autoprezentacji.
 • Taktyki i techniki autoprezentacyjne – katalog technik, mechanizmy ich wpływu i następstwa ich wykorzystania.
 • Rola pierwszego wrażenia i prawidłowości jego tworzenia.
 • Ubiór - znaczenie wyglądu zewnętrznego.
 • Głos – dźwiękowa wizytówka budująca wrażenie.
 • Samoocena - ukryty czynnik wpływający na rozwój i osiąganie sukcesu w budowaniu wizerunku.
 • Realistyczny obraz siebie – jaki jest i dlaczego lepiej oprzeć autoprezentacje o taki obraz?
 • Dowiedz się kim jesteś – Poznaj Twoje osobiste zasoby.
 • Przekonania - zasługuję czy nie zasługuję na to czego chcę? Jak osobiste przekonania wpływają na sukces w budowaniu wizerunku?
 • Budowa i podtrzymywanie poczucia własnej wartości. Praktyka wzmacniania fundamentu pewności siebie i spójnej autoprezentacji.
 • Pewność siebie vs Twoje otoczenie, czyli jak radzić sobie z krytyką, manipulacją, wpływem?
 • Identyfikacja krytyka wewnętrznego i zamiana na trenera wewnętrznego.
 • Powiedzcie mi dlaczego jestem taka/ki dobra/y! Autoprezentacja w praktyce - videotrening. 
 • Indywidualny Plan Działania.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe