Rozwiązywanie konfliktów (NVC) | szkolenie ProOptima

Jak radzić sobie z konfliktami wykorzystując NonViolent Communication, czyli Porozumienie Bez Przemocy?

Rozwiązywanie problemów - szkolenie z prowadzenia rozmow NVC z ProOptima.

Konflikty są naturalną częścią życia i zdarzają się w różnych jego obszarach, zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Przybierają różne rozmiary. Wynikają z różnic pomiędzy ludźmi, z ich przyzwyczajeń, wartości, którymi się kierują, języka, którego używają itp. Nierozwiązane konflikty narastają, a półśrodki, które są stosowane do ich rozwiązywania, nie trafiają do źródła problemu.

Jak zachować się podczas konfliktu, jak podejść do niego, aby uczestnicy czuli się usatysfakcjonowani jego rozwiązaniem? Czy jest możliwa strategia wygrany – wygrany? To wyzwania w konflikcie.

Jedno jest pewne: konflikt warto rozwiązać. Podczas szkolenia skupimy się na szukaniu takich strategii na rozwiązywanie konfliktów, które zaspokoją oczekiwania wszystkich jego uczestników.

NonViolent Communication NVC – warsztaty

Cele szkolenia
Rozwiązywanie konfliktów (NVC)

 • Wzmocnienie przekonania o możliwości wpływania na nierozwiązane konflikty i dążenie do ich zakończenia poprzez zastosowanie strategii wygrany – wygrany.
 • Podniesienie jakości relacji z innymi osobami poprzez zmianę postrzegania konfliktu.
 • Polepszenie jakości współpracy z innymi osobami.
 • Jaśniejsze zrozumienie swoich reakcji i emocji w konfliktowych sytuacjach.
 • Zmiana sposobu myślenia i podejścia do sytuacji kryzysowych – lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Zwiększenie świadomości komunikacyjnej poprzez praktykę rozpoznawania i nazywania zarówno własnych uczuć i potrzeb, jak i uczuć i potrzeb innych uczestników konfliktu.
 • Pogłębienie umiejętności budowania autentycznych relacji z innym i atmosfery wspierającej efektywność pracy.

Tematyka szkolenia
Rozwiązywanie konfliktów (NVC)

 • Co wspiera, a co utrudnia rozwiązywanie konfliktów?
 • Jak dotrzeć do źródła konfliktu – do niezaspokojonych potrzeb ludzi?
 • Komunikat „Ja” i jego wpływ na rozmowę.
 • Trudna rozmowa: identyfikacja uczuć, potrzeb obu stron i formułowanie prośby.
 • Jak mówić, by nas słuchano i jak słuchać, aby zrozumieć?
 • Trudne rozmowy/ trudne sytuacje – identyfikacja i radzenie sobie.
 • Krytyka: Jak słuchać krytycznych słów, aby nie raniły? Jak krytykować, aby nie ranić? Jak reagować na krytykę?
 • Jak mówić „nie” z szacunkiem dla siebie i innych i jak przyjmować odmowę?
 • Informacja zwrotna.
 • Empatia wobec siebie/empatia wobec innych.
 • Jak zaspokoić potrzeby wszystkich uczestników konfliktu?
 • Doraźne wsparcie w konflikcie.

Adresaci szkolenia:
Rozwiązywanie konfliktów (NVC)

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i członków zespołów poszukujących technik radzenia sobie z konfliktami w codziennej komunikacji.

Interesuje Cię szkolenie Rozwiązywanie konfliktów (NVC)? Napisz do nas, a przygotujemy ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby!

  Przeczytaj więcej na ten temat: